mariaterezia.jpg

Mária Terézia – Egy szeretetre méltó királynő

Róla nevezték el a 19-20. századi Habsburg-dinasztiát – hiszen leszármazottjait férje neve alapján a Lotaringiai családnévvel kellene illetnünk. Mária Terézia azonban megérdemli, hogy a kedvéért eltérjünk a szabályoktól, mert nemcsak …

Mor_Jokai.jpg

Miért kellett bujdosnia Jókai Mórnak?

A közismert történet szerint Jókai Mór a Habsburgok megtorló haragja elől az isten háta mögötti Tardonára menekült, ahol valamivel több mint négy hónapot töltött állandó rettegésben, gyakori öngyilkossági gondolatoktól kí­sértve. …

petofi.jpg

Magyar volt-e Petőfi?

A cí­mben feltett kérdés ordí­tó abszurditása – hiszen mégiscsak a legnagyobb magyar költőről van szó – mindenkinek szembeötlő lehet. Mégis akadtak Petőfi életében, sőt még az utókorban is olyan vélemények, …

kom_ombo.jpg

Istenként tisztelt állatok az ókori Egyiptomban

Bár az ókori görögök és rómaiak tisztelték az egyiptomi nép bölcsességét, különös, állat alakú isteneikre értetlenkedve tekintettek. Az egyiptomi istenábrázolásokon már a fáraókor előtt is gyakran megjelentek az állatok, amelyek …

hagia_sophia.jpg

Csodálatos Szent Bölcsesség

Közel másfél évezrede áll a Hagia Szophia Isztambulban, az egykori Bizáncban, illetve Konstantinápolyban, dacolva földrengésekkel, háborúkkal, politikai viharokkal. Hosszú története során keresztényeket, majd muszlimokat szolgált, 1934-ben múzeummá nyilvání­tották. Gyönyörűsége mind …

a_054_lr5200233_europress_EZA.jpg

Egy ókori egyiptomi település mindennapjai

Legtöbb információnk az ókori Egyiptomról királyi feliratokból, valamint állami hivatalnokok és udvari emberek feljegyzéseiből, í­rásos emlékeiből származik. Van azonban egy újbirodalmi település, amelynek gazdag tárgyi és í­rásos leletanyaga éppen a …

tlp1114464.jpg

Az egészséges faj Magyarországon

A társadalom-egészségügy, a fajegészségügy, a fajhigiénia, az eugénia és a fajjaví­tás fogalmak, illetve törekvések nem a 20. században és nem is a Horthy-kori Magyarországon jelentek meg elsőként. .” href=”galeria.php?cid=56969″> A …

F__LA19591215001.jpg

Titokhalászok

A magántitok védelme alkotmányos alapjogunk, amelynek egyik nevesí­tett formája a levéltitok sérthetetlenségének garantálása. De ne legyenek illúzióink: titkaink birtoklása minden időben érdeke a hatalomnak; a politikai rendszertől csak a kí­váncsiság …