Eltűnt bókok nyomában

Hol vagyunk már a József Attila-i magasságoktól? „Minden mosolyod, mozdulatod, szavad / őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. / Elmémbe, mint a fémbe a savak, / ösztöneimmel belemartalak, / te …

editing-1756958_960_720.jpg

Akadémiai és palánk helyesírás

A helyesí­rás nem jogszabály, nem törvény, hanem csupán ajánlás azok számára, akik a nagy nyilvánossághoz valamilyen í­rásbeli üzenettel fordulnak. Ez í­gy is van rendjén, hiszen milyen furcsa és abszurd volna …

digital-media-tree.jpg

Médiabonyodalmak

Elárulom, nem az én fejemben, hanem valamilyen szerkesztőségi megbeszélésen született meg a gondolat, hogy lapunkban legalább egyszer legyen szó a médium, médiumok, média, médiák formák használatáról, ugyanis alkalmazásukban egyrészt nincs …

Alois-Alzheimer.jpg

Kórok és felfedezőik

Szókincsünk gazdagodásának számos módja közül – amilyen a szóképzés, szóösszetétel, betűszóalkotás, szóhasadás stb. – van egy, amelyet, bármily érdekes is, még a szakmabeliek is csak ilyen bonyolult módon tudnak, illetve …

images.jpg

Az egerek itatása és egyebek

A nyelv és a gondolkodás édestestvérek, ikertestvérek: egymás előfeltételei, kölcsönös segí­tői, kiegészí­tői. A nyelv emberré válásunk egyik feltétele, aminek jelentőségét a Biblia is kiemeli a Bábel tornyáról szóló történettel. ím …

ipm-placeholder

Több nap, mint kolbász

A címbeli régi közmondásnak, amelynek egy táji változata is van: Hosszabb a nap a kolbásznál, „jelentése” szólásszótáraink szerint ez a jó tanács: legyünk takarékosak, beosztók, ne csak a mának éljünk! …

ipm-placeholder

Szlengesedünk!

Mit csinálunk? – kapja vagy legalábbis kaphatja fel fejét jó néhány olvasónk a cím láttán. Ha valóban így van, nem csodálkozom, de mindeddig egyikünk sem talált ki ennél jobb, tehát …

ipm-placeholder

Hány ágra süt a nap?

Azoknak az olvasóinknak, akik általában figyelemmel kísérik az IPM Nyelvünk tája rovatát, talán már jelez is valamit ez a cím; számukra talán már kisejlik belőle, hogy itt ezúttal bizonyos szólásokkal …

ipm-placeholder

Orcád verejtékével…

A címül írt veretes kifejezés a Teremtés könyvéből való. A szöveg egyik fordításában az &Uacuter szól így &Aacutedámhoz az első emberpár bínbeesését elmesélő részben: „Orcád verejtékével eszed kenyeredet, míglen visszatérsz …

ipm-placeholder

Akácos út…

„Farkast emlegetnek, s a kert alatt kullog” – hangzik a népies szólásforma, főleg olyankor, ha egy társaságban váratlanul megjelenik az a személy, akiről a jelenlevők éppen kiteregetnek, kikotyognak egyet s …