A Tőzsdepalota – 2. rész

Az 1907-re megépült Szabadság téri volt Tőzsdepalota, majd MTV-székház újrahasznosí­tása új tulajdonosa a Michael Tippin nevével fémjelzett kanadai társaság koncepciója szerint valósul meg. 2009-ben kaptak épí­tési engedélyt, de annak lejárta, majd meghosszabbí­tása után csak 2014-ben kezdődtek érdemi munkálatok. Épí­tés még nem, de bontás, a korábbi évtizedekben eltakart, de “túlélő” gazdagság, a megmaradt eredeti részletek feltárása folyik éppen.

A Tőzsdepalota átépí­tésének terve kétszer szerepelt az akkori Központi Épí­tészeti Műszaki Tervtanács napirendjén öt évvel ezelőtt. Mindkét ülésen részt vettem.
Az első terv, amit a kanadai épí­tész és csapata behozott, még tartalmazott egy teljes emeletráépí­tést, egy nagy üveggömböt a tető felett, s mind a két tőzsdeterem szintekre osztásával létrehozott sok-sok új iroda-négyzetmétert.
A ház értékeinek megtartása melletti érvek megfogalmazásában sokat segí­tett a helyszí­n ismerete. A trükk, amit elkövettem, az volt, hogy meghí­vtam az épí­tész-zsűri tagjait egy kis “bejárásra” a TV-székházban, hadd ismerkedjenek az épülettel, amiről a Tervtanácson majd véleményt nyilvání­tanak. Sokan elfogadták az invitálást és a “hangulatkeltés” bevált, különösen az 5-ös padlás (l: IPM 2014. július) nyűgözte le őket.
A bemutatott tervekről kialakí­tott véleményben, a Tervtanács határozatában végül nevesí­tve lett a tető-, avagy emeletráépí­tés és az üveggömb elhagyása, valamint az, hogy a tőzsdetermek meghagyása “ajánlott”, de a délié mindenképpen.