Kórok és felfedezőik

Szókincsünk gazdagodásának számos módja közül – amilyen a szóképzés, szóösszetétel, betűszóalkotás, szóhasadás stb. – van egy, amelyet, bármily érdekes is, még a szakmabeliek is csak ilyen bonyolult módon tudnak, illetve szoktak megnevezni: tulajdonnév köznevesülése. Mai í­rásomban először általában erről szólok, majd ennek egy kis sajátos csoportját mutatom be, ez utóbbit egy kicsit részletesebben is.

.” href=”galeria.php?cid=56993″>

A cikk folytatását megtalálja a laptapir.hu-n!