Serbet, kracherli, Bambi és Cola

“Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, Odalenn vár mézizü sörbet” – í­rta Arany János 1856 nyarán, Szondi két apródja cí­mű balladájában. Az arab, perzsa, török közvetí­téssel érkező sörbet szó azonban ebben az esetben nem napjaink jóval ismertebb havas-jeges desszertjét (sorbet), hanem a világ legelső üdí­tőitalát jelöli.

.” href=”galeria.php?cid=57020″>

A cikk folytatását megtalálja a laptapir.hu-n!