F__EV19580530008.jpg

Serbet, kracherli, Bambi és Cola

“Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, Odalenn vár mézizü sörbet” – í­rta Arany János 1856 nyarán, Szondi két apródja cí­mű balladájában. Az arab, perzsa, török közvetí­téssel érkező sörbet szó azonban …