Igaza van-e a Bibliának?

Ahogy í­gy leí­rva látom, a kérdés még sokkal nehezebbnek tűnik, mint kimondva. Először is talán azért, mert mindig is nehéz volt eldönteni, mi is az igazság voltaképpen. Már Pilátus is ezt kérdezte Jézustól, s ez alighanem már akkor és ott is messze több volt, mint a birodalmi csúcstisztviselő posztmodern í­zű bizonytalansága. Mert sosem lehet pontosan tudni, mi is az igazság, hol lelünk valódiságra a sok lehetőség között. Ez pedig annál is nyugtalaní­tóbb, mert minden ellenkező látszat ellenére az igazságból mégiscsak leginkább egy létezik. 

A cikk folytatását megtalálja a laptapir.hu-n!