Théba és a halottak városa

Az egyiptomi Théba 1979 óta szerepel a világörökségi helyszínek között, körülbelül az i. e. 3. évezred végén kezdett kiépülni, és nem tévesztendő össze a sokkal később alapított, jelentős görög városállammal, Thébaival. Annyi köze viszont mindenképp van a görögökhöz, hogy ma is jól ismert nevét tőlük kapta.

 

Több mint 5000 évvel ezelőtt, i. e. 3400 környékén a korábban folyókkal és mocsarakkal, gazdag élővilággal rendelkező Szahara a klímaváltozás miatt mindinkább elsivatagosodott. Lakóinak így új területekre kellett vándorolniuk, ahol elegendő víz állt rendelkezésre. Ekkortájt népesült be sűrűbben a közeli Nílus környéke, mely egyébként már a kőkortól kezdve jelentős szerepet töltött be az egyiptomi kultúrában.

 

Városok a Nílus partján

Az évenkénti kiáradásoknak köszönhetően termékeny talajt biztosító, földművelésre is alkalmas folyóvidéken kialakult települések sokasága idővel két nagyobb egységgé formálódott. A Nílus földközi-tengeri torkolatánál, északon Alsó-Egyiptom körvonalazódott, míg ettől délre létrejött Felső-Egyiptom. Ezeket i. e. 3100 körül egyesítette az I. uralkodói dinasztia alapítójaként tisztelt Ménész. Birodalma, melynek csodálatos kultúrája máig is meghatározó jelentőségű, 3000 éven át maradt fenn. Persze nagy küzdelmek árán.

Az egyesítést követő századokban, a Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz nevével fémjelzett IV. dinasztia időszakában virágzott a művészet, ekkor épültek a közismert szakkarai és a gízai piramisok is. Ezt átmeneti hanyatlás és bomlás váltotta fel, majd az újraegyesítés után megint csak fénykor köszöntött be. De ez sem tartott örökké: Alsó-Egyiptom 200 évre a hikszoszként emlegetett nomád lovas népek uralma alá került. A hikszoszok saját fővárost is kialakítottak a Nílus-deltában; fennhatóságuk egészen Thébáig terjedt. Théba korábban már fővárosként, ezután pedig a déli területek központjaként funkcionált.

A hódítók visszaszorításával, az i. e. 2. évezred második felétől Egyiptom hatalmának a csúcsára ért, amit máig fennmaradt kulturális öröksége is bizonyít. Théba i. e. 1700–1353 között ismét valódi fővárosként működött, hogy aztán számos más város vegye át tőle ezt a szerepet hosszabb-rövidebb időre, míg aztán Kairó i. sz. 972-től véglegesen meg nem szerezte.

 

A cikk folytatását megtalálja a laptapir.hu-n!