Afrikában háziasíthatták a kutyákat

Egy amerikai genetikai vizsgálat szerint a kutyák domesztikálása is a modern ember bölcsőjéban, Afrikában történhetett.Korábbi tanulmányok szerint a kutyák háziasítása Kelet-&Aacutezsiában kezdődött, ám a legutóbbi vizsgálat, amely az afrikai kóbor kutyák DNS-vizsgálatán alapul, egészen másra enged következtetni – olvasható a Discovery News hírei között (http://discovery.com).

A Cornell Egyetem kutatói Adam Boykóval az élen Egyiptomban, Ugandában és Namíbiában végezték a kutyák DNS-vizsgálatát. &Oumlsszesen hét afrikai régióból származó 318 kóbor kutyánál 3 genetikai markert elemeztek, majd ugyanezt a DNS-vizsgálatot elvégezték fajtatiszta, feltehetően afrikai eredetí kutyákon, ahogy Puerto Ricó-i kóbor ebeken és egyesült államokbeli keverék kutyákon is.

Mint kiderült, az afrikai kutyák esetében a genetikai változatosság épp oly széles volt, mint a korábbi vizsgálatok homlokterébe került kelet-ázsiai kóbor ebeké. "A fajok genetikai változatossága származási helyükön a legnagyobb" – magyarázta Adam Boyko. Mint kifejtette, ez abból ered, hogy a faj hosszabb ideig élt az adott helyen, így több ideje volt arra, hogy "sokszíníségre" tegyen szert. Amikor egy faj viszont terjeszkedni kezd, az egyedek egy viszonylag kis csoportja indul útnak, amely az ősök génkészletének csupán egy részét hordozza.

A kutatók feltételezése szerint az első domesztikált kutyáknak afrikai farkasok az őseik. Ezért a háziasítás egyik lehetséges helyszíne Egyiptom lehet, mivel a farkasok őshonosak azokon a vidékeken. Az új kutatás szerint, amelynek eredményeit az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia folyóiratában, a PNAS (Proceedings of the National Academy of Scieces) legújabb számában publikáltak, az afrikainak hitt fajtatiszta kutyák viszont nem a fekete kontinens őshonos szülöttei. &Iacutegy például a fáraókutya vagy az afrikai oroszlánkutya ősei között nemigen akad "tősgyökeres" afrikai eb.

"Ugyanakkor a basenji egyértelmíen szubszaharai eredetí, az afgán agár és a saluki pedig Észak-Afrikából, vagy a Közel-Keletről származik" – mutatott rá Adam Boyko. A jelek szerint, ha egy térséget európaiak gyarmatosították, vagy letelepedtek valahol, a területen található kutyák genetikailag kevésbé voltak őshonosak.

Namíbia középső részén megvizsgált kutyák "genetikailag majdnem azonosak voltak azokkal az ebekkel, amelyeket Puerto Rico utcáin vagy az Egyesült &Aacutellamokban az állatmenhelyeken találunk. Ez arra utal, hogy a modernkori fajok keveredéséből erednek" – magyarázta Adam Boyko.

A kutató szerint eredményeik némiképp megkérdőjelezik, hogy a kutyákat valóban Kelet-&Aacutezsiában domesztikálták.
Robert Wayne, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem UCLA ökológiai és evolúciós biológiai intézetének a professzora nem tartja kizártnak az új elméletet.

"Egyértelmí, hogy a kutyák nem származhatnak Fekete-Afrikából, mivel a farkasok nem tartoznak a térség őshonos állatai közé" – összegezte Robert Wayne, aki szerint nagyobb a valószínísége, hogy Kelet-&Aacutezsiában háziasították a kutyákat, ám az is lehetséges, hogy Egyiptom volt a domesztikálás színhelye.

Robert Wayne és Adam Boyko reményei szerint további genetikai vizsgálatok révén tisztázni lehet majd, hogy pontosan hol is domesztikálták a kutyákat.