Az egykori római város titkaiba nyernek bepillantást brit tudósok

Egy római város, Venta Icenorum titkaiba nyernek bepillantást a Nottinghami Egyetem tudósai, akik Norfolk-grófságban, Caistor St. Edmund mellett a legmodernebb technológia segítségével igyekeznek megismerni az egykorvolt település szerkezetét, fontosabb épületegyütteseit.Venta Incenorumot, azaz az icenusok "vásárvárosát", amelynek helyén jelenleg szántóföldek vannak, tulajdonképpen még 1929-ben fedezték fel a brit királyi légierő által készített felvételeken. A rendkívül száraz időjárásnak köszönhetően a légi felvételeken világosan kirajzolódtak a római kori település részletei – olvasható a Science Daily (http://sciencedaily.com) tudományos hírportálon.

A felvételek, amelyek a The Times 1929 március 4-i számának címlapján szerepeltek, óriási érdeklődést keltettek, néhány évig közadakozásban folytak feltárások, majd pénzhiány miatt megszakadtak. A legújabb kutatás, amelyet 2007 decemberében indult, nagyfelbontású geofizikai mérőmíszerek, egyebek közt cézium-magnetométer segítségével térképezi fel a város szerkezetét, vízellátórendszerét, középületeit – templomait, fürdőit -, valamint a fórumot.

Mint kiderült, a korábbi elképzelések Venta Incenorumról, amelyek szerint ez egy sírín lakott város volt, teljességgel tévesek voltak. A vizsgálatok tanúsága szerint a lakóházak többsége a főutca mentén sorakozott, míg mögöttük nagy szabad térségek voltak, ahol feltehetően mezőgazdasági termelés folyt.

A város szerkezete vélhetően a Kr. u. I. században alakult ki, a nagy középületeket viszont a II. században emelhették. A vizsgálat egyik legizgalmasabb felfedezése a római kori színház, legalábbis erre utal az épület félköríves alakja, valamint elhelyezkedése: a város templomai közelében emelték, ami tipikus lokalizáció volt a római kori városokban a brit szigeteken.

Venta Icenorum az icenusok földjén, vagyis annak a törzsnek a területén fekszik, amely Kr. u. 60-61-ben Boudicca királynő vezetésével fellázadt a rómaiak ellen. A vizsgálat kimutatott egy sor kör alakú építményt, amelyek korábbiak, mint a római város. &Iacutegy kérdéses, hogy a római várost az icenusok erődítményének a helyén építették-e a felkelés megtorlásaként, vagy ily módon akarták megjutalmazni a törzs azon csoportját, amely lojális maradt a rebellió alatt.Korábban úgy vélték, hogy a város az V. században, miután véget ért a római uralom, néptelenedett el.

Az új vizsgálat során azonban a régészek észrevettek a római kori utca észak-nyugati sarkában egy nagy, árokkal körülvett területet, amely később keletkezett. A várostól északra, dél-keletre és nyugatra angolszász temetőket, s VII-VIII. századi leletanyagot találtak, ami arra enged következtetni, hogy a térség később is lakott volt.

Mivel Venta Icenorum szántóföldek alatt fekszik, teljességgel feltárható. Az ásatást irányító Will Bowden, a Nottinghami Egyetem római kori régészdocense szerint Venta Icenorum egy valóságos "időkapszula", amelynek segítségével megismerhető a városfejlődés összetett folyamata.