Lőpor és térkép egy helyen

Egy török közmondás szerint lőpor meg tűz egy helyütt nem lehet. De ez nem igaz a térképekre.

Az ún. lőportartó térképek a francia és indián háborúk (1754-1763) és az amerikai függetlenségi háború (1775-1783) idején keletkeztek. Katonák faragták őket tehén, ökör vagy bölény szarvából készí­tett lőportartókra, melyek tűztől és ví­ztől is megvédték a tartalmukat.
A térképek rajzolása részben praktikus, részben szentimentális okokkal magyarázható. Mivel Észak-Amerika nagy része feltérképezetlen volt, ezek a térképek a földrajzi ismeretek személyes rögzí­tését szolgálták, másrészt megörökí­tették az emlékezetes csatákat is. A lőportartókon különben verseket, jelentős csaták adatait, városok és erődök nevét is rögzí­tették, í­gy ezek az amerikai népművészeti alkotások különleges csoportját képezik.
Az itt látható egyik lőportartó feltehetően az 1757 és 1760 közötti időszakból származik, tehát a francia és indián háborúk idejéből. A rajta lévő térkép a Hudson és a Mohawk folyók völgyét, valamint a Champlain- és az Ontario-tó vidékét ábrázolja, ezek voltak New York City és a Szent Lőrinc-folyó, valamint New York City és a Nagy-tavak közötti legfontosabb útvonalak. New York városát látképszerű ábrázolás mutatja. Számos város és erőd meg van nevezve az útvonalak mentén, továbbá házak, szélmalmok, hajók, szélrózsa és egyéb részletek szí­nesí­tik a képet. A lőportartót különben a brit cí­mer dí­szí­ti, í­gy feltételezhető, hogy egy amerikai telepes vagy egy brit katona tulajdona volt, akit Daniel Robertsnek hí­vtak.
A New Englandet ábrázoló lőportartók sokkal ritkábbak, mint a New Yorkot ábrázolók. Közéjük tartozik a másik lőportartó, mely az amerikai függetlenségi háború elején készült, 1775-ben. A gondosan kifaragott, “A Pox on Rebels in ther Crymes” cí­mű térkép Boston és Massachusetts környékét ábrázolja. A térképet brit sorhajó, a brit korona, cí­merek és virágminták dí­szí­tik. Ezek a különleges használati tárgyak is bizonyí­tják, hogy a térképrajzolás alapvető emberi igény, az információk térbeli feldolgozásának fontos eszköze.