&Uacutej szempontok az érzékelőrendszerek alkalmazásában

Az iparban is alkalmazható, egyszerí és megfizethető eljárásokért az esetek többségében a kifejlesztett termék értékének többszöröséért beszerezhető mííszerekkel kell elvégezni több ezer mérést. Dr. Fekete András és dr. Felföldi József a Corvinus Regionális Tudásközpontban munkatársaikkal a kertészeti termények osztályozásánál felmerülő szempontok (keménység és állomány mérése, tárolhatóság és feldolgozhatóság meghatározása) mérésére keresnek új módszereket.A termelő és feldolgozó, vagy kereskedő közti átadás-átvétel során ma még gyakran csak roncsolásos módszerekkel kaphatnak információt a gyümölcsök-zöldségek állapotáról. A program fejlesztéseivel már roncsolásmentesen, optikai vizsgálatokkal pedig érintkezésmentesen tudják meghatározni a termények tulajdonságait. Ezek az eszközök nem csak gyorsabbá, de objektívebbé is teszik az osztályozást. Az optikai vizsgálatok során ma még hibái, színe, és alakja alapján osztályozzák a kertészeti árukat. A kutatásban olyan míszereket is alkalmaznak, amelyek a látható tartományon túlnyúló, teljes részletességgel adnak spektrális információkat.

A hiper- és multispektrális mérési eljárásokkal a pontosabb és gyorsabb mérések mellett eddig nem vizsgált aspektusokat is be lehet vonni a kritériumrendszerbe. Az infravörös tartományban látható tulajdonságok fontos (és nem csak esztétikai) osztályozási szempontok lehetnének, ha megfelelő mérési módszert sikerül kifejleszteni és a mindennapi gyakorlatba átültetni. A víztartalom – mely a tárolhatóság szempontjából fontos szempont – mérése mellett lehetőség nyílik a cukortartalom meghatározására is. Az állomány mérésére, a felületi keménység meghatározására alkalmas válogatósorokat eddig leginkább az almánál használták; a kutatók célja, hogy kiterjeszthessék az alkalmazhatósági kört más gyümölcsökre és zöldségekre is, mert a módszer belső hibákról is információt adhat.

Az íz meghatározására a vásárlóknak eddig legfeljebb érzékszervi vizsgálatokkal, kóstolással volt lehetőségük. Az elektronikus nyelvnek nevezett berendezés membránbevonatú ion szelektív érzékelőit a gyógyszeripar számára fejlesztették ki. A berendezés képes a sósság, az édesség, a keseríség, a savasság, a fémes íz megkülönböztetésére, esetleg mérésére is. Ha a kutatók egyszerísíteni tudják az eljárást, akkor az alkalmazhatóvá válik akár a gyártásközi, vagy utáni ellenőrzések elvégzésére is.A programban fejlesztett módszereket a kutatók autonóm mérőkészülékekként, valamint az automatikus érzékelőrendszerek feladatkörének kiterjesztésére, feldolgozó gépsorhoz való alkalmazásukra is alkalmassá kívánják tenni.