Eddig ismeretlen fáraósírra bukkantak Egyiptomban

Az amerikai részégek felfedezés újabb királysírokhoz és egy egész elfelejtett dinasztiához vezethet.

A sírkamra felirata szerint az eltemetett fáraó neve Szenebkai volt és létezéséről eddig nem tudtak az egyiptológusok, bár a név töredéke már korábbi királylistákon is szerepelt.
Szenebkai király úgy 3650 évvel ezelőtt élt. Válságos időszakban, a második átmeneti korban lépett trónra, amikor az ország nagy részén a kelet felől betörő idegen nép, a hükszoszok uralkodtak. Az átmeneti kor gazdasági nehézségeiről Szenebkai sírkamrája is tanúskodik. Szokatlan módon korábbi sírok anyagait hasznosították újra, a díszítőstílus is viszonylag egyszerí.
A temetkezési helyet január elején találták meg Dél-Egyiptomban, Szohag város közelében. A régészek egy korábbi fáraó, I. Szobekhotep király sírjánál dolgoztak, amikor egyszer csak megtalálták az idáig ismeretlen uralkodó feldúlt temetkezési helyét. A sírt korábban már részben szétrombolták a sírrablók, a fáraó csontváza is megsérült. A maradványok alapján Szenebkai király jól megtermett, nagyjából 178 centiméter magas lehetett, a negyvenes évei közepén érhette a halál.
A Pennsylvaniai Egyetem ásatásvezetője, Joseph Wegner szerint a friss felfedezés még messzire vezethet. „Egy ismeretlen királyt, valamint egy elfeledett dinasztiát találtunk” – mondta. „Most az uralkodóház első vagy második királyának a sírjára bukkantunk, de valószínínek tínik, hogy mind a tizenhatan itt vannak eltemetve.”