John Gribbin: Schrödinger macskája – Kvantumfizika és valóság

Az IPM könyvajánlója

Werner Heisenberg egyszer azt mondta a kvantumfizikáról, hogy megérteni nem lehet, csak megszokni. A kvantumvilág szabályai valóban meglehetősen eltérnek a hétköznapi világban megszokottaktól. A kvantumvilágban számos mennyiség, például az impulzus vagy az energia értéke általában kvantált, azaz nem lehet tetszőleges, csak valamilyen meghatározott értéket vehet fel. Ugyanakkor a mennyiségeknek általában nincs határozott értékük, csak a lehetséges mérési eredmények valószíníségeiről beszélhetünk. Például nem lehet megmondani, hol tartózkodik egy részecske egy adott pillanatban, csak a valószíníségét lehet megadni annak, hogy itt vagy ott van. Utóbb meg lehet mérni a részecske helyét, így megmondhatjuk, hogy a jósolt valószíníség beteljesedett-e, de a határozatlansági elv miatt itt is korlátokra számíthatunk. A hely és az impulzus nem mérhető meg egyszerre tetszőleges pontossággal. Minél pontosabban ismerjük a részecske helyét, annál kevésbé lehetünk bizonyosak az impulzusában, vagyis annál kevésbé tudhatjuk, hogy merre tart. Ha viszont pontosan tudjuk, merre megy, nem tudjuk, hol van. A hétköznapi életben nem lehet csak úgy átmászkálni a falakon. Az elektronok azonban az alagúteffektus révén átjuthatnak egy potenciálgát másik oldalára, és meg is teszik naponta milliárdszor, például az olvasó mobiltelefonjában is megtalálható alagútdiódákban. A kvantummechanika leginkább elfogadott koppenhágai értelmezése szerint a részecskének egyáltalán nincs meghatározott helyzete, amíg meg nem figyeljük. Born szerint pusztán a megfigyelés ténye hatással van egy kísérlet kimenetelére. A tapasztalat szerint a makroszkopikus dolgok – így a címbeli macska – állapotára semmilyen hatása nincs annak, hogy valaki éppen megfigyeli-e őket vagy sem. Mivel a makro- és mikrovilág között nincs éles határ, sok töprengésre nyílik lehetőség. Nem csoda, hogy a kvantumelméletet az ezoterikusok, parapszichológusok, apokalipszisvárók, sőt az antiszemiták is nagy élvezettel használják fel a szamárságaik alátámasztására. Könnyí dolguk van, hiszen a laikus közönségnek csak felszínes ismeretei vannak e területről, és a hangzatos állítások összecsengenek mindazzal, ami a sci-fi irodalomból megismerhető. John Gribbin lépésről lépésre vezeti be olvasóját a kvantumvilágba, és érthetően elmagyarázza annak bizarr jelenségeit. A kötet folytatása a Schrödinger kiscicái és a valóság keresése címet kapta, és az előző kötet megírása óta keletkezett eredményeket mutatja be. 
Akkord Kiadó, 2013 (felújított kiadás)
280 oldal, 3990 Ft