Távmívészet ABB robotokkal

Egy mívész, két robot és három helyszín: A festőmívész Bécsben dolgozik a míalkotáson – miközben az ABB robotjai elkészítik ugyanazt a képet Londonban és Berlinben.

Bécsi Idegenforgalmi Hivatal egy osztrák mívész, Alex Kiessling, közremíködésével olyan eseményt szervezett, melynek keretében Alex nem csupán Bécsben, hanem ezzel egy időben a berlini Breitscheid téren, valamint a londoni Trafalgar téren is ugyanazon mívészeti alkotáson dolgozott. A projekt a Távmívészet (Long Distance Art) elnevezést kapta.
A londoni és a berlini helyszíneken két ipari robot „asszisztens” (ABB IRB 4600) segítette Alex munkáját, amelyekhez míholdas kapcsolat segítségével juttatták el Bécsből a szükséges, valós idejí adatokat. Az eredmény három külön míalkotás, melyekből a folyamat végén triptichon készül. 
Christian Steiner, a fent említett technológiát kifejlesztő INDAT cég szakembere elmondta, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük ennek az ambiciózus projektnek a sikerre vitele során. “Egy rózsaszín gömböt helyeztünk el Alex rajzeszközének végén, ennek segítségével gyíjtöttünk adatokat az infravörös érintőképernyőről és a Bécsben elhelyezett Microsoft Kinect mozgásérzékelő berendezésről. Ezt követően elemeztük a mívész mozdulatait, majd az adatokat valós idejí koordinátákká alakítottuk, s így juttattuk el a robotokhoz. A robotok tehát imitálták a mívész mozdulatait, és elkészítették Alex mívének interpretációját. Az adatokat egy erre a célra kijelölt míholdas kapcsolat segítségével juttattuk el Bécsből Berlinbe és Londonba.”
Kiessling elmondása szerint, több mint hat hónapot vett igénybe az általa használt technika és szoftver tökéletesítése, és hogy beletanuljon a robotokkal való együttmíködésbe.
Az elkészült alkotások alapját egy ‘hibrid-fej’ képezte – a kép két oldalán két fél arc rajza látható, amelyek közrefognak egy teljes egészében megfestett emberi arcot. A három különálló vásznat egymás mellé helyezve létrejön egy panelfestmény, amelyet majd ebben a formában is kiállítanak Bécsben és Londonban.