Változatosak a forró jupiterek légkörei

A Hubble-írtávcsővel végzett vizsgálat első eredményei azt mutatják, hogy a szelek és a felhők fontos szerepet játszanak a csillagukhoz közel keringő, forró óriásbolygók légköri jellemzőinek kialakulásában.

A forró jupiterek a Jupiter méretéhez hasonló, vagy annál nagyobb óriásbolygók, amelyek olyan közel keringenek a csillagukhoz, hogy a légkörük hőmérséklete elérheti az 1000-3000 °C-ot. Amikor a bolygó elhalad a csillaga előtt, a csillagfény átszírődik a kísérője légkörén; ennek a fénynek a színképét vizsgálva a csillagászok meg tudják állapítani, hogy az adott planéta légkörében milyen gázok vannak jelen.
Tavaly a skóciai Exeter Egyetem egy csoportja  nyolc bolygót vizsgált meg a fent említett eljárást alkalmazva. Légkörük nagyon magas hőmérséklete miatt az nem meglepő, hogy a forró jupiterek sok tekintetben eltérnek a mi Naprendszerünkben található óriásbolygóktól, ugyanis a Jupiter felső légköri rétegeiben az átlagos hőmérséklet csak kb. -150 °C. A kutatások alapján viszont úgy tínik, hogy ezek az égitestek sok tekintetben még alig ismertek, és egymástól is sok mindenben különbözhetnek.  
Az egyik, rendkívül forró exobolygó esetében például a kutatók – várakozásaikkal ellentétben – egyáltalán nem találtak légköri titánium-oxidra utaló nyomokat. Ez az anyag földi körülmények között szilárd halmazállapotú, de a csillagászok feltételezése szerint az extrém forró bolygólégkörökben gáz halmazállapotban is előfordulhat. Ez a molekula azért fontos, mert csapdát jelenthet a légköri hő számára; így ezeken a bolygókon is létrejöhet a Földéhez hasonló sztratoszféra.
A csoport a megfigyelések során két bolygó esetén is megerősítette, hogy légkörükben a modellek által jósolt mennyiségí vízgőz van jelen. Ez azért fontos eredmény, mert bár több exoplanéta esetében sikerült már vízgőz jelenlétét kimutatni, ezek mindig jóval kisebb mennyiségek voltak az elméletileg várt értékeknél. Az új eredmények azt sugallják, hogy bizonyos bolygók esetében a vízgőzt tartalmazó légköri rétegek fölött vastag, sírí felhőzet lehet jelen, ami nehezíti az észlelést.