Lehet egy Gandhival több?! Népes családok, népies családfakutatás Dél-&Aacutezsiában

A mérhetetlen ellentmondások földrésznyi országa, ahol egymás mellett él meg a nyomor és a hihetetlen mértékí gazdasági fejlődés. India – amellett, hogy maholnap földünk legnépesebb országa lesz – mára lehetséges ipari világhatalommá vált.

Kezdjük a közhelyekkel. Hogy India maga is kontinensnyi önálló világ, egyben földünk legnépesebb demokráciája, amely a hidegháborúból örökölt fogalommal el nem kötelezett országként, meglehetős önállósággal, már-már nagyhatalomként lép föl a világpolitika porondján. Ahol az 1947-ben kivívott függetlenség óta a harmadik világ remetéjeként tisztelt Mahatma Gandhi örökösei több mint független módon élnek, gondolkodnak, közszerepelnek. És ahol nemzedékek óta csaknem folyvást – nyíltan vagy a háttérből – a Gandhik uralják a politika színterét. Akik amúgy semmilyen rokoni kapcsolatban nem állnak az aszkéta külsejí, filmekben is megörökített Mahatmával, vagyis a Nagy Lélekkel. Ezt az évtizedeken át uralkodó házat errefelé inkább nevezik Nehru–Gandhi-dinasztiának. Méltán. Legyen hát elég egy dióhéjnyi összefoglalás a családfakutatás gyökereiről. 
Politikatörténeti lecke fiúknak (és lányoknak)
A dinasztiaalapító Dzsaváharlál Nehru a néhai Mahatma harcostársai közé tartozott. Mestere meggyilkolása után állt a függetlenné vált ország élére, hogy 17 esztendeig (1947–1964) igencsak szuverén módon irányítsa a harmadik világ egyik vezető hatalmát, amíg hivatalában el nem érte a halál. Békére törekedett, békésen politizált, békét hirdetett. Sorsát végigkísérte ez, bezzeg az utódaiét!
Leánya, Indira, aki egy mindmáig szinte ismeretlen Gandhihoz ment feleségül, akkoriban már világhírí politikusként vihette tovább a stafétát. &Aacutetvette az örökségét, és mindvégig kitartott az el nem kötelezettség mellett. De hazai nacionalista ellenfeleit sohasem tudta megnyerni magának. Vele végül 1984-ben saját szikh testőrei végeztek. Az örökösjelölteknek még kevésbé jutott öröklét. Indira kisebbik fia és politikai utódjelöltje, Szandzsaj már 1980-ban repülőgép-szerencsétlenségnek esett áldozatul. 
Ekkortájt szállt be a hatalmi harcokba bátyja, Rádzsiv, hogy folytassa a családi hagyományt, és India élére álljon. Anyjuk halála után, 1984-ben ő lett India legifjabb kormányfője. Nem sokáig. Alig öt évvel később, 47 éves korában egy öngyilkos tamil merénylő végzett vele. Az egykori anyaországban, Angliában megismert, olasz származású és a hindi nyelvet mindmáig törő hitvese, Sonia Gandhi a ma is uralkodó párt, a Nemzeti Kongresszus vezetője lehetett. Mert a Gandhi név kötelez. De vajon mire? És mennyire? 
Jön-e utána a negyedik nemzedék, Rádzsiv és Sonia Gandhi gyermeke? Netán gyermekeik egyike, Ráhul, esetleg Prijanka? Vagy a fiú, vagy a leány, mert a világnak ezen a fertályán korántsem ritkák az effajta uralkodóházak.
Manapság Indiában ismét száz- és százmilliók latolgatják: visszatér-e a Nehru–Gandhi család sarja a milliárdos szubkontinens élére? A Birodalom visszavár? A még mindig csak 42 esztendős Ráhul Gandhit a családi hagyományok legfölkentebb folytatójának hiszik. Nagy kérdés, hogy akarja-e ő is a családi hagyományok – és kockázatok – folytatását. A politikai párhuzamok után kutakodók az amerikai Kennedy-klán hasonlatosságát vélik fölfedezni a lemészárolt elődök sorsközösségében.