&Uacutej madárfaj bukkant fel hazánkban

A korábban Európában csak Oroszország és Finnország területén fészkelő kis geze a Hortobágyon került a szakemberek hálójába.

A Hortobágyi-halastavon míködő Hortobágyi Vonuláskutató
&Aacutellomás szakemberei 2013. május 25-én, az ún. CES madárgyírízési program
keretében a tavaszi madárállomány monitorozását végezték az állomás területén
felállított függönyhálók segítségével. A délelőtti órákban egy kis geze (Iduna
caligata, korábbi nevén Hippolais caligata) akadt a hálóba  írta közleményében
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága.

A kis geze Európában csak Oroszország területén, illetve
újabban Finnországban fészkel, de költőterülete Közép-&Aacutezsiára,azon belül
Kazahsztán, Nyugat-Kína és Szibéria középső, illetve déli területére terjed ki.
Telelőterülete az indiai szubkontinensen található. A madár a nyílt területek
közé beékelődő bozótosok lakója, leginkább rekettye- és törpefüzes élőhelyeinek
kedvelője. 

A madárfaj állománya stabil, elterjedési területe
nyugat-északnyugat felé terjeszkedik. 2000 óta Finnország déli felén több
helyen is észlelték, azóta kb. 20-30 pár fészkeléséről tudnak.

A kis geze Európa középső és nyugati részére rendkívül ritka
esetben vetődik el. A Hortobágyi Vonuláskutató &Aacutellomáson befogott és
meggyírízött példány egy elkóborolt egyed, amely talán előző évben kikelt
fiatal madár lehet. Egyes fiatal példányokra jellemző, hogy nem a megszokott,
&Aacutezsiát keresztülszelő vonulási útvonalon, hanem arról letérve, más úton
próbálnak eljutni a telelőhelyek felé. Ez a kis geze talán éppen a tavaszi
vonulása során próbált visszajutni az északkelet-európai költőterülete felé,
amikor a szakemberek befogták  áll a közleményben.

A madár felismerése nem egyszerí feladat, mivel
jellegzetességei inkább csak az avatott szemek számára láthatóak.
Érdekességképpen említhető, hogy a madár lábujjai sötétbarnák, míg a láb többi
része világosabb barna színezetí. Erre utal a madár angol neve: booted warbler
azaz a „csizmás” jelző is.