A BUDAPESTI CSATA

Románia 1944. augusztus 23-ai, második világháborúból történő kiugrását követően
a szovjet csapatok gyakorlatilag ellenállás nélkül elérték az akkori Magyarország erdélyi határait.