A természet spirálja

Bár épített környezetünket a szögletes formák jellemzik, a természetben sokkal több a lágy ívekben hajló vonal, mint az egyenes vagy a kör. Ilyen az élõvilágban gyakran megfigyelhetõ logaritmikus spirál is, amely elvezet a talán minden sejt mélyén ott rejtõzõ aranymetszéshez. &Aacutelmában sem gondolhatta Arkhimédész, a nagy görög matematikus és fizikus, hogy több mint két évezred múltán valaha is köze lesz az emberiség egyik legáltalánosabban használt
hangrögzítő szerkezetéhez, a lemezjátszóhoz. Pedig amikor megírta értekezését a spirálisokról, voltaképpen a hanglemezek barázdáinak legegyszerûbb elhelyezésére is tanácsot adott.