94 százalékos hasonlóságot mutat az emberi agy

Elkészült az emberi agy első átfogó géntérképe, amelyből kiderül, hogy az 94 százalékos hasonlóságot mutat az egyes személyek között. A kutatást végző Allen Agytudományi Intézet nyilvánossá tette a térképet a www.brain-map.org oldalon.Az Allen Human Brain Atlashoz (Az emberi agy Allen-féle atlasza) az intézet két felnőtt ember agyának biokémiáját jellemezte és térképezte fel eddig nem ismert részletességgel. Az adatok szerint az emberi agy meglepően nagy, 94 százalékos hasonlóságot mutat az egyes személyek között, illetve az összes emberi gén legalább 82 százaléka kifejeződik az agyban, bizonyítva hihetetlen összetettségét. A gének funkciójának megállapítása közelebb vihet az agymíködés és az idegrendszeri betegségek megértéséhez.
Az atlasz több mint 100 millió adatpontból nyert 1000 anatómiai helyet azonosít az emberi agyban. Az adatok az adott helyek génkifejeződésére és a lejátszódó biokémiai folyamatokra vonatkoznak. A térkép segítségével tanulmányozható az agy egyes területeinek míködése, a traumák alatt lezajló folyamatok, valamint az, hogy miként hatnak az egyes terápiáknál alkalmazott gyógyszerek.
Az Allen Agytudományi Intézet 2006-ban fejezte be az egéragy feltérképezését, melynek eredményét szintén szabadon hozzáférhetővé tette a kutatók számára. Az adatbázis felhasználásával – az arra való hivatkozással – azóta ötszáznál több tudományos publikáció született.
Az emberi agy atlasza számos különböző típusú adatot integrál, például mágneses rezonanciás (MRI) és diffúziós tenzor képalkotásból (DTI) származókat, szövettani adatokat, valamint különböző technikákkal beszerzett genetikai információkat.