A látókéreg közremíködhet a nyelvfeldolgozásban

Először sikerült kimutatni, hogy a vakon született emberek agyában a látásért felelős agyterület a körülmények hatására nyelvi ingerek feldolgozásáért veti be magát, eltérve az alapvető genetikai programtól.Amikor az agy érzékszervi ingerekhez jut, legyen az a reggeli kávé illata vagy az utcán elhaladó jármívek hangja, az inger a megfelelő agyterületre továbbítódik. A kávéillat a szaglókéregbe kerül, míg a hangokat a hallókéreg dolgozza fel. Ez a munkamegosztás arra utal, hogy az agy szerkezete előre meghatározott, genetikai programot követ. Ugyanakkor egyre több bizonyíték utal arra, hogy egyes agyi területek olyan funkciókat is átvehetnek, amelyek genetikai úton nincsenek az adott területhez rendelve. Agykutatók 1996-ban olyan embereken végeztek jelentős megfigyeléseket, akik látásukat gyermekkorukban veszítették el. Ezen kimutatások azt igazolták, hogy a látókéreg közremíködhet nem látással összefüggő feladatban, így a Braille-olvasás elvégzésében is. A Massachusetts Institute of Technology (MIT) vizsgálata azt bizonyította, hogy a látókéreg egyes részei a vakon születettek agyában nyelvfeldolgozással kapcsolatos feladatokat látnak el. Az analízis során az a konklúzió született, hogy a látókéreg egészen nagy mértékí alkalmazkodásra képes, ekképpen a látási ingerek feldolgozásáról képes átállni a nyelvi ingerek feldolgozására. Az eredmények megbolygatták azt a feltevést is, miszerint a nyelvfeldolgozás csak a genetikusan kifejezetten erre a célra programozott agyi területeken mehet végbe. Az azonban még nyitott kérdés, hogy a nyelvfeldolgozásban miért éppen a látókéreg játszik szerepet és járul hozzá munkamegosztással az ingerek feldolgozásához, mikor a vak emberek nyelvfeldolgozó területei egyébként normálisan míködnek. Marina Bedny, a MIT posztdoktor kutatója és a vizsgálat vezetője szerint ez a feladatoknak az agy fejlődése során bekövetkező természetes újraelosztása miatt alakulhat így. Lehetséges, hogy az újraelosztás a nyelvfeldolgozás terén előnyhöz juttatja a vak embereket. A kutatók újabb vizsgálatokat terveznek, amelyek során azt kísérlik feltárni, hogy a vak emberek összetett nyelvi feladatokban, bonyolult mondatok nyelvtani elemzése vagy nyelvi feladatok megoldása során figyelmük elterelésével vajon jobban teljesítenek-e, mint a látók. A tudósok azon is munkálkodnak, hogy még precízebben meghatározzák illetve feltérképezzék, hogy milyen szerepet tölt be a látókéreg a nyelvfeldolgozásban a vak gyermekeknél, illetve hogy fejlődésük során a látókéreg mikor kezdi a nyelvfeldolgozási feladatokat ellátni.