A főtitkár csókjai

A híres Brezsnyev–Honecker-csók nem csak a szocializmus gyermeke, a későbbi generációk számára is jól ismert fotó. A ’90-es évekbeli ironikus reneszánsza miatt a szovjet rezsim
szimbólumává vált. De vajon mit sugallt az embereknek ez az üdvözlési forma? A politikusok csókjait ábrázoló képeket kom mentálták undorral, visszatetszéssel, a rend szer bukása után pedig többnyire ironikusan. A heteroszexuális kultúrában két élemedett korú férfiember csókjának megjelenítése több mint furcsa. A kelet-európai blokk országaiban a politikusok csókjai többféle jelentéssel is bírhattak: egyrészt mivel a kezdeményező a Szovjetunió
Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára volt, és az őt fogadó vazallusállam első embere kapta, kifejezhetett erőfölényt, a fogadó fél részéről behódolást is sugallt.