Magyarok kapták az Agy-díjat

Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter a memória-folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért veheti át a kitüntetést Dániában.Az egymillió euró összdíjazású The Brain Prize kitüntetést máris a Nobel-díjjal egyenértékínek tartják tudományos körökben. A magyar kutatók elismerésének hivatalos indoklása a díjat létrehozó és azt első ízben odaítélő Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány közleménye szerint: „széleskörí, mind elméleti, mind kísérletesen kiemelkedő színvonalú kutatásaikért, amelyek feltárták az agykéreg, különösen a tanulási és memória-folyamatokban kulcsfontosságú hippokampusz, ideghálózatainak szerveződését és míködését. Ezek a tudósok a kiemelkedően magas színvonalon mívelt magyar tudományt szimbolizálják, amely a nehézségekkel és akadályokkal teli hosszabb történelmi periódusok után is megőrizte kiválóságát”.
Mindhárom kutató Magyarországon született. Somogyi Péter Nagy-Britanniában, Buzsáki György az Egyesült &Aacutellamok New Jersey államában él. Mindhárom tudós érdeklődési területe az a folyamat, ahogyan az idegsejtek hálózatai feldolgozzák az információt az agyban.
A tudományos világ egyik legnagyobb kihívását az agy információ-feldolgozó míködésének megismerése jelenti. A hippokampusz, amely az agy halántéklebenyének középvonali oldalán található, kulcsszerepet játszik a térbeli tájékozódáshoz és a személyes tapasztalásokhoz fíződő emléknyomok kialakulásában. Az utóbbi években jelentős előrehaladás történt az emberi hippokampusz míködésének vizsgálatában, a személyes élmények elraktározásával való szoros kapcsolatának feltárásában, az állatokban pedig az idegsejtek és hálózataik szerveződési törvényszeríségének, aktivitásának leírásában.