Felfedezték a legtávolabbi galaxishalmazt

Német és japán csillagászok felfedezték az univerzum eddigi legtávolabbi galaxishalmazát – közölte a Földön kívüli fizikával is foglalkozó Max Planck Intézet a németországi Garchingban.A galaxishalmaz 9,6 milliárd fényévnyi távolságra van, tehát a világegyetem keletkezésének idejéből származik. Az eddigi rekordhalmaz négyszáz millió fényévvel közelebb van a Földhöz.
Egy fényév az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg – ez mintegy 9 és fél billió kilométernek felel meg. A jelenlegi ismeretek szerint az univerzum 13,7 milliárd éves.
Az infravörös- és röntgenfényben végzett vizsgálatok szerint a most megismert halmaz régi és nagy súlyú galaxisokból áll, amelyek az univerzum korai szakaszában keletkeztek. Az új felfedezés és korábbi hasonló megfigyelések által az asztronómusok a világegyetem kialakulásáról is információkat szereztek.
A galaxishalmazok a világír legnagyobb alkotóelemei. A mi galaxisunk, a Tejútrendszer a Virgo-halmaz része, amely csaknem kétezer galaxisból áll.
Távoli galaxisok és halmazok vizsgálatával a csillagászok visszaforgathatják az idő kerekét: mivel a Földet elérő fény már több millió vagy milliárd éve úton van, így a világírbe pillantva a tudósok a kozmosz múltjába pillanthatnak.
Az asztronómuscsapat a hawaii Subaru teleszkóp segítségével azonosította az egyes galaxisokat a nagy halmaz tagjaiként. A távolságokat infravörös fényben történő vizsgálatokkal állapították meg.