Freud grafoanalízise

Freud felfedezte a tudatalatti világát és a hozzá vezető utakat, de az íráselemzéssel sohasem foglalkozott.A bemutatott írás éppen akkor keletkezett, amikor a századfordulón megjelent Freud egyik alapmíve, az &Aacutelomfejtés. Olvasom a logikus okfejtéssel, mondhatni kényelmes tempóban közreadott gondolatokat, és közben nézem a nyugtalanságot, labilitást árasztó írásképet. Ez volna az úgynevezett tudós írás mintapéldánya? Semmiképpen sem, jóllehet Freud hihetetlen szorgalommal és óriási munkabírással kutatott egész életében. A könyvhöz választott, Vergiliustól kölcsönzött mottó azonban kitínően ráillik. Eszerint: “Hogyha nem lágyul a menny, Acherónt verem én fel.” Vagyis a pokol erőit is mozgósítom annak érdekében, hogy megváltoztassam a pszichológiát – gondolhatta Freud -, miközben kérlelhetetlenül szöges betíivel papírra vetette a szokatlannak számító teóriákat.

A pszichoanalízis atyja
A kifutó szárak szintén jelzik, hogy messzire merészkedett a tudomány védett bástyáitól. Azon úttörők közzé tartozott, akik makacs elszántsággal és szilárd elkötelezettséggel új utakon kezdtek járni. A pszichoanalízis atyja örök időkre Sigmund Freud marad, és ezt a kitüntető címet a meglévőhöz való alkalmazkodással, vagyis a grafológus szóhasználatával élve: kerekdedre formált betíkkel nem tudta volna kiérdemelni.

Ebben a zaklatott írásképben külön értelmet nyernek az összefonódó sorok. &Oumlsszeférhetetlen, konfliktusos személyiséget rejtenek, akit manapság a személyügyi vezető sürgősen eltanácsolna olyan munkahelyekről, ahol emberekkel kell foglalkozni. Köztudott életre szóló szakítása Junggal és Ferenczivel. Nem viselte el a kritikát, és a barátban is ellenséget látott, ha megkérdőjelezték egy-egy gondolatát.

Az összeakaszkodó sorok másféle tartalommal is bírnak. Freudnak azt a képességét mutatják, hogy belelátott mások lelkének a legmélyébe. Pszichológusnak, pszichiáternek ma is alkalmaznák az írásanalízishez értő humán szakemberek. Nem tisztelte páciensei intim szféráját, kutatta azok legféltettebb gondolatait és legrejtettebb titkait is. Azt tanította, hogy a tudattalanból a szabad asszociációk segítségével napvilágra hozott tartalmak gyógyító erejíek lehetnek. Ezért a betegeknek mindent közölniük kellett, ami eszükbe jutott, még ha jelentéktelen, abszurd vagy illetlen dolognak is tartották. Freud szerint az értelmetlennek látszó álomnak, nyelvbotlásoknak, elírásoknak, felejtéseknek meghatározott értelmük van. Teljesületlen vágyakat, elnyomott kívánságokat hoznak felszínre, míg feltáratlan állapotukban a tudattalanban burjánzó dzsungelként a lelki és a testi betegségek melegágyát jelentik.

&Aacutelom, álom, vágyálom
A tudattalan kaotikus világa számos más módszerrel feltárható. Maga Freud is a hipnózissal kísérletezett először. A kor divatos áramlatait követve megtanulta a hipnotizálást, de bécsi praxisában már saját módszereit alkalmazta. A gyógykezelés során az álmokat is úgy értelmezte, mint az agy bármely más termékét. A zavaros álomképeket idővel meg tudta magyarázni, mivel rájött, hogy az álmok tárgya mindig az volt, ami az ébrenlétben foglalkoztatta az embereket. Az álmodásban azok a vágyak jelennek meg, amelyeket a felettes énünk nem enged érvényesülni. Ezért magyarázatuk feltétlenül hozzájárulhat a személyiség lelki világának tudatos rekonstrukciójához.

Az írás a tudatos énünket és a tudattalan világát egyaránt tükrözi. Olyan, mint egy röntgenkép, amely elfedi a felszínt, de látni engedi a nem láthatót. Amennyiben az írásanalízis eszközével a tudós Freud lelkébe pillantunk, akkor rengeteg elfojtást, szorongást, vágyódást találunk benne, amelyek túlzott kötelességtudásból eredhettek és végső soron betegségekhez vezettek. Jól menő magánrendelőjére gondolva, feltételezhető, hogy másokat eredményesen gyógykezelt, de saját pszichéjével nem boldogult. Erre utalnak többek között a beszíkített betík, a félig leírt keresztnév – Sigmund helyett csupán Sigm látható a mintán. Mintha nem vállalta volna fel teljes egészében saját énjét. Az írás valójában olyan benyomást kelt, mintha nem az orvos, hanem a páciense írta volna.