Lajos, München és a sör

I. Lajos elhatározta, hogy híressé teszi Münchent. Évszádokkal később is láthatjuk, hogy a király nem tréfált.

1810. október 12-én kötött házasságot Ludwig trónörökös és Therese von Sachsen-Hildburghausen. A lakodalmat az akkor még München külvárosához tartozó Theresien Wiese-nek nevezett hatalmas réten tartották. A rét azóta is minden ősszel megtelik emberekkel, akik söröskorsók emelgetésével múlatják az időt. Talán kevesen tudják, hogy az ünneppel erre az esküvőre is emlékezünk, nem véletlen tehát, hogy eleinte, amikor még csak lovasversenyeket és mezőgazdasági kiállítást rendeztek itt, a “Terézia réten”, nem is mértek sört, csak a szomszédos sörözők teltek meg vendégekkel ezeken az őszi napokon.

Mára a helyzet gyökeresen megváltozott: az Oktoberfest München legnagyobb turistalátványossága, szomjas torkok százezreinek ünnepe lett. Ugyan ki gondol már arra a régi esküvőre?

Az 1786. augusztus 25-én született Lajos gyerekkorában nagyot hallott és dadogott. Tíz éves korában meghalt az édesanyja, akit sem a rideg apa, sem a mostohaanya nem tudott pótolni. A gyermek érdeklődése ekkor fordult a klasszikus kultúrák felé. A francia forradalom alatt kivégezték XVI. Lajos francia királyt, a trónörökös keresztapját, s a család elvesztette birtokai egy részét is, emiatt Lajos élete végéig gyílölte Franciaországot, és Napóleon nevének hallatán rendszerint dührohamba tört ki.

A fukar pazarló király
A mívészetekért rajongó Lajosnak nagyravágyó tervei vannak az akkor még vidékies, alig negyvenezer lakosú München kiépítésére. Leo von Klenze és később Friedrich Gärtner udvari építészekkel nagyszabású terveket készíttet, amelyek megvalósítására az óváros északi részét szemeli ki. A szívéhez legközelebb álló Glypothek (Szobortár) megvalósítására még trónörökös korában, 1815-ben ad utasítást. Gondja van a míkincsek beszerzésére is: embereit olasz és görög ásatásoknál felszínre került míkincsek felvásárlására küldi.

Trónra lépése után megbízást adott egy akkoriban még városszéli mezőségen az Alte Pinakothek (Régi Képtár) – és 1838-ban, illetőleg 1846-ban ugyanitt további két múzeum – építésére. Mint a mívészetek barátja, számos neves építészt, festőt, szobrászt hívott székvárosába – ő tette Münchent a mívészetek egyik európai központjává.

A Ludwigstrasse (vagyis a róla elnevezett Lajos út), München nyílegyenes sugárútja is neki köszönheti létrejöttét. 1827-ben Landshut városkából Münchenbe helyezte át a bajor egyetemet. Még a nevezetes müncheni parkban, az Englischer Garten-ben (Angol-kert) is találkozunk építészeti tevékenysége emlékével: a Monopteros neví kis körtemplomot, a mai ifjúság kedvelt randevúzó helyét ugyancsak ő rendelte.

Huszonhárom esztendeig uralkodott, ezen idő alatt 30 millió aranyat költött a nagyszabású építkezésekre. Ezzel szemben, amikor 1825-ben elfoglalta trónját, elbocsátotta személyes szolgálatára rendelt inasát, mondván: “felöltözni egyedül is képes vagyok, levetkőztetni viszont nem hagyom magam”. És miközben München épült-szépült, rezidenciáján és a hadseregnél is szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be és rövid idő alatt felszámolta az államháztartás hiányát. Nem véletlen hát, hogy gúnyosan a “fukar pazarló” jelzővel illették.

A város polgáraihoz is sajátságos viszony fízte, róluk, akiknek a világvárost szánta, rendelkezéseiben nem mint állampolgárokról, hanem mint alattvalókról tett csak említést. 1831-ben sajtócenzúrát vezetett be, amelyet 1834-ben letartóztatási hullám követett: azok a diákok, professzorok és újságírók kerültek rács mögé, akik hangot adtak elégedetlenségüknek és követelték az eltiport szabadságjogokat.

Sokáig hívő katolikusként a bajor katolikus kolostorok újraalapítását is támogatta. “A vallás a legjobb és legfontosabb dolog az emberek számára”, állította. Addig vallott nézeteinek csak 1847-ben fordított hátat, amikor viszonyt kezdett Lola Montezzel. Az uralkodó mindig is nagy hódolója volt a női nemnek. Josef Stielerrel, az udvari festővel megfesttette München harmincnyolc legragyogóbb szépségének arcképét és a nymphenburgi kastélyban külön galériát alakított ki a gyíjtemény számára. Azt már csak a rossz nyelvek suttogták, hogy a társadalmi állástól függetlenül összeválogatott hölgyek némelyikéhez különösen gyengéd szálak fízték az uralkodót.

Sör-forradalom
Lajos király konszolidáltnak tínő uralma utolsó szakaszában azonban sajátosan müncheni módra mutatkozik meg a nép elégedetlensége. 1844-ben, a sör árának jelentéktelen emelése miatt (egy krigli sör ára az addigi 6 krajcár helyett hat és fél krajcárra emelkedett) valóságos zendülés tört ki. A sörfőzők házait feldúlja a tömeg, a rombolás három napon át tart mindaddig, míg ki nem függesztették a hirdetményt: “A helybéli sörfőzők kijelentik, hogy továbbra is 6 krajcárért kívánják mérni a sört.”

1848 februárjában Münchenben is kitör a forradalom. A király beleegyezését adja a polgári reformokhoz, de ez nem nyugtatja meg a város népét, ismét ostrom alatt állnak a sörgyárosok házai, az utcán széttépett bankjegyeken gázolnak, a király költséges udvartartását és még költségesebb szeretőit emlegetik. Különösen Lola Montezt, a spanyol táncosnőt, akit a király 1847-ben Landsfeld grófnő néven nemesi rangra emelt.

A király a forradalom által megnyirbált hatalommal nem akart megbékélni és március 20-án lemondott fia javára.
Mint mondta: “Huszonhárom évig igazi királyként uralkodtam. &Uacutegy, hogy mindkét kezem meg van kötve, s csak az aláírásaimra van szükség, nem maradok a trónon”. Lemondó nyilatkozatában azonban követelte és feltételként kikötötte, hogy az általa megkezdett építkezéseket be kell fejezni. &Iacutegy érhette meg 1850-ben a Siegerstor (Győzelmi Kapu), 1853-ban a Rumeshalle (Dicsőség csarnoka), 1860-ban a Propyläen és 1863-ban a Befreiungshalle (Szabadság Csarnoka) átadását. Ezek az épületek ma München turistacsalogató látványosságai.
Lajos még húsz évig élt lemondása után, és a sors furcsa fintora, hogy az ősellenségnek tekintett Franciaország földjén, Nizzában halt meg 1868. február 29-én.

 • Lola Montez 
  1846 októberében bukkant fel Münchenben. A kétes hírneví
  párizsi énekesnő híre eljutott a királyhoz is, aki nem feledte, hogy a
  hölgy, ha nem is énekesi kvalitásaival, de még a híres zeneszerzőt,
  Liszt Ferencet is elbívölte. A király engedve kíváncsiságának
  magánkihallgatáson fogadta Lola Montezt.Hogy ezen az audiencián mi történt, nem tudni, de tény, hogy a városban
  rövidesen mindenféle pletykák kezdtek keringeni a király és az énekesnő
  viszonyáról, ahogy mondani szokták: még a verebek is Lola Montez kettős
  életéről csiripeltek.A bájos hölgyemény ugyanis jogtalanul viselte a Maria Dolores Porris Y
  Montez nevet.

  Felmenői közt keresve sem találunk nemest és spanyolsága
  is legenda csupán. &Iacuter anya és angol apa leányaként Indiában látta meg a
  napvilágot. Más titkaira is csak akkor derült fény, amikor 1858-ban
  kiadták emlékiratait. Ebből tudhatjuk meg, hogy, mikor Münchenbe
  érkezett, már nem huszonkettő, hanem huszonnyolc éves volt és házassága
  miatt szökött el Indiából.Lajost azonban még a Lolát gyakorta látogató főurakról szóló hírek sem
  tántorították el. Miközben a botrányos eset Európa valamennyi
  uralkodójának tudomására jutott, a király fényes palotát vásárolt
  Lolának. A szenvedélyről, mely magával ragadta, ezt írta egyik
  barátjának. “A Vezúvhoz hasonlíthatom magamat, amelyről már azt hittük,
  elhallgatott, amikor hirtelen ismét kitört.

  ”A kapcsolat ellen fellépett IX. Pius pápa is, s arra intette Lajost,
  hogy térjen vissza “a jó erkölcs és a becsület útjára”. A király a
  friesingi püspök intelmeire is csak így válaszolt: “maradjon csak
  kegyelmed a stólájánál, én pedig maradok az én Lolámnál!”1848 márciusában a párizsi forradalom hatására Münchenben is
  barikádokat emeltek, sajtószabadságot követeltek. Lajos, hogy megelőzze
  a véres eseményeket, lemondott trónjáról. Március 12-én találkozott
  utoljára imádott Lolájával, aki – nehogy felismerjék – fiú ruhába
  öltözve menekült a városból.Lola Londonba szökött, innét 1852-ben tovább állt az Egyesült
  &Aacutellamokba, majd 1855-ben Ausztráliába. Bár, még elért színpadi
  sikereket és meghódított férfi szíveket, 1860-ban nyomorban és
  elfeledetten halt meg New Yorkban.