A tanítónők miatt gyengébbek a lányok matekból Amerikában?

Előfordulhat, hogy a tananyaggal együtt a matematikától való félelmet is magukba szívják tanítónőiktől a kisiskolás lányok – állítja egy amerikai tanulmány.

Bár egyre csökkenő mértékben, de még mindig elmaradnak a nők teljesítményei a matematika egyes területein az Egyesült &Aacutellamokban. Egy elsős és másodikos diákokat vizsgáló kutatás most arra az eredményre jutott: a jelenség magyarázatának része lehet, hogy a tanítónők, akik bizonytalanok saját matektudásukkal kapcsolatban, ezt a félelmet is átadják az általuk tanított kislányoknak.

A kisiskolások általában azonos nemí felnőtteket tekintenek példaképnek, és egy olyan tanítónő, aki szorong saját matematikatudása miatt, azt a sztereotípiát erősítheti, miszerint a fiúk jobbak a matekban, mint a lányok – magyarázza Sian L. Beilock, a Chicagói Egyetem pszichológia tanszékének docense.

Beilock és kollégái 52 fiút és 65 lányt vizsgáltak, akiket összesen 17 különböző tanár tanított. A Egyesült &Aacutellamokban az alsós osztályokban tanítók 90 százaléka nő, a kutatásban ez az arány 100 százalék volt.

Mint az amerikai tudományos akadémia lapjának (PNAS) keddi számában megjelent tanulmányból kiderül, az iskolaév elején a diákok matematikai készsége és a tanárok szorongásszintje között nem volt összefüggés. A tanév végén azonban a kutatók azt tapasztalták: minél bizonytalanabb volt egy tanítónő a saját tudásával kapcsolatban, annál nagyobb arányban értettek egyet lány tanítványai azzal hogy "a fiúk a matekban, a lányok az olvasásban jók".

Azok a lányok pedig, akik egyetértettek ezzel, rosszabbul teljesítettek a matekteszteken, mint az osztályukba járó fiúk vagy azok a lányok, akik nem tették magukévá ezt a sztereotípiát.

"Az eredmény bizonyos szempontból meglepő, más szempontból viszont nem az. Sokan gyanították, hogy a tanárok lehetnek ilyen hatással diákjaikra, azt viszont nem tudták, hogy a hatás hogyan lehet nem-specifikus" – mondta Sian L. Beilock egy telefoninterjúban.

A docens, aki azt kutatja, hogyan befolyásolja a szorongás és a stressz az emberek teljesítményét, emlékeztetett arra, hogy más tanulmányok szerint a főiskolások között a tanítóképzős hallgatók szoronganak leginkább a matematika miatt. (A most nyilvánosságra hozott kutatásban a tanítók szorongásszintjét egy 25 kérdéses teszttel mérték fel, amely azt vizsgálta, milyen matematikával kapcsolatos helyzet – például egy bolti számla ellenőrzése vagy egy matekvizsgára készülés – vált ki nyugtalanságot belőlük.)

A kutatók a vizsgálat eredményei alapján a tanítóképző szakok matematika-követelményeinek újragondolását, az erősebb matematikai készségek és pozitívabb hozzáállás kialakítását szorgalmazzák.Janet S. Hyde, a Wisconsin-Madison Egyetem pszichológia professzora üdvözölte a kutatást, melynek eredménye – mint mondta – egybevág saját tapasztalataival.

Azok a lányok, akik abban a hitben nőnek fel, hogy a nők rosszabbak matematikából, tanulmányaik során elkerülik a magasabb szintí matekkurzusokat. Ezzel számos nagy presztízsí, jól jövedelmező tudományos és technológiai szakmából szorulnak ki – mutatott rá Hyde.