Történelmi fák

A középkorban Franciaország területének csaknem két-harmadát erdők borították. A fák nemcsak a védelmet és megélhetést biztosították az emberek számra, de egyik-másik famatuzsálem része volt a történelem legendás mozzanatainak is.

 Bretagne területén, Combrit és Pont-l-Abbé falvak között áll egy gesztenyefa matuzsálem, amelynek korát 1000-1300 évesre becsülik. A legenda szerint Nagy Károly császárt látták lombjai, amikor 811-ben erre vonult lovas csapata élén.Párizstól északra, Ribeauville község mellett áll Franciaország legmagasabb fája: egy 52 méter magas mamutfenyő (Sequioia). A fát 1856. március 16-án ültették a trónörökös születésének emlékére. III. Napóleon és Eugénie de Montijo házasságából e napon látta meg a napvilágot Louis, akit Párizs csak Lulu-nak becézett. &#336 soha sem uralkodott, hiszen a Seconde Empire 1870-ben összeomlott. Lulu angol katonai akadémiát végzett és nagyon fiatalon, zulu földön gyilkolták meg egy felderítő vállalkozás során.

Egy másik történelmi érdekesség: ugyanebben a megyében terül el a Retz-i erdő, ahol Bonaparte Napóleon 1811-ben sok ezer facsemetét ültettetett el fia, a Sasfiók születésének örömére. A reichstadti herceg is fiatalon halt meg, tüdőbajban.
Délnyugaton, Martillac falu mellett húzódó Migelane erdőben áll egy 20 méter magas, 6,60 méter törzs-átmérőjí tölgyfa. Tábla hirdeti, hogy ide járt ki elmélkedni Montesquieu. Lotharingiában Bar-le-Duc környékén áll az a hatalmas tölgy, ahonnan 1660-ban XIV. Lajos király személyesen indított el támadást a spanyol csapatok ellen.

Az ellenállás tölgyfája
A Franciaország mértani központjában fekvő Vichy nemcsak mint fürdőváros írta be a nevét a történelembe. A Troncais-i erdőben magasodik egy 40 méteres tölgyfa, amelyet még a XVIII. században ültettek. A fát Pétain marsall névre keresztelték el 1940-ben. A második világháború végén 1944. február 13-án a fát Gabriel Péri-re nevezték át, a névadó urat a németek, mint kommunista ellenállót kivégezték a háború alatt. 1968-ban ismét új nevet kapott: „Szép tölgy”, végül 1982-ben az „Ellenállás tölgyfája” elnevezésben állapodtak meg. Tempora mutantur – változnak az idők.

Landes megyében található Saint Vincent de Paul, amelynek határában egy 800 éves tölgyfa áll, ennek árnyékában őrizte a birkanyájat Páli Szent Vince. A pásztorfiúból a lazaristák, majd az Irgalmas Rend alapítója lett. A Moselle megyei Saint-Arnold település mellett húzódik a Zang erdő. A legenda szerint a táblát viselő 850 éves tölgyet még Barbarossa Frigyes jelölte meg fejszével, azért sebes a fa. Boszorkány legendák is kapcsolódnak a fához, sabbath-kor állítólag ide repültek ki a boszorkányok, és itt táncoltak a fa körül.

Yvelines megye Párizs mellett fekszik. Clayes-sous-Bois falu parkjában áll egy hatalmas platánfa, melynek története a következő: Diane de Poitiers, II. Henrik szeretője ültette el a fát 1556-ban, annak örömére, hogy a király neki adományozta az itteni birtokot, ami egyébként korábban I. Ferenc, tehát II. Henrik apjának szeretőjéé volt.

Ismét Moselle megyében vagyunk Reyerswiller falunál, amelyet a Harmincéves háború idején még Kirscheidt-nek neveztek. Itt látható a „svédek tölgyfája.” A falut erős svéd csapatok támadták meg és, majd foglalták el. A lakósok azonban elrejtették értékeiket és nem voltak hajlandók megmondani, hogy hová. 1633-34-ben a svéd megszállók akasztófának használták az itt álló, ma 33 méter magas tölgyet. Némaságért kötél.

A francia partoktól nem messze fekszik Guernsey sziget. Ide számízte a császár Victor Hugot. A nagy író beszédeiben, írásaiban állandóan gúnyolta III. Napóleont, rendszeresen „kis Napóleon”-nak titulálta őt, s e jelző nem a császár termetére vonatkozott. 1870. július 14-én, délután 1 órakor a szigeten Victor Hugo elültetett egy tölgyet, amely ma is áll. Három nappal később III. Napóleon hadat üzent a poroszoknak. Vesztett, de nemcsak csatákat, hanem birodalmat is. Victor Hugo fellélegzett, szívből utálta a császárt, ugyanakkor nagy tisztelője volt nagyneví elődjének, Bonaparte Napóleonnak.

Franciaország több évszázados, legendás és történelmi fái között számos tölgy található. Az ókori görögök a tölgyet Zeusznak szentelték, így a tölggyel kapcsolatos tradíciók részben a görög-római mitológiához kötődnek, másrészről azonban a régi kelta-druida-gall hagyományokból táplálkoznak. Középkori boszorkány legendákban is gyakorta jelenik meg a tölgy. A nagy kort megért famatuzsálemek történelmi és kulturtörténeti emlékeket hordoznak és örökítenek át egyik generációról a másikra.