Horoszkópos gyilkos

Amerikában a hatvanas évek egyik legrejtélyesebb bínügye volt a “horoszkópos sorozatgyilkos” néven elhíresült pszichopata esete, aki minden ok nélkül szerelmes párokat mészárolt le. Hiába volt május, San Francisco egyes kerületeiben senki nem mert kéz a kézben sétálni a parkokban, vagy elhagyott utcákon, az autókban csókolózni.

Az elmebeteg férfi  onnan kapta a nevét, hogy rémes tetteit minden alkalommal egy horoszkópos jelekkel díszített fehér  csuklyában követte el, majd pedig hasonló ábrákból összeeszkábált titkosírással írt levelekkel árasztotta el a rendőrséget és a sajtót. A titkosírást hónapokon át próbálták megfejteni a szövetségi nyomozók, mégsem ez okozta a San Franciscói rém vesztét. Az egyik áldozatának sikerült megmenekülnie, méghozzá úgy, hogy előtte lerántotta támadója fejéről a kámzsát, így pontos személyleírást tudott adni a nyomozóknak.

 A horoszkópos gyilkosnak semmi köze nem volt az asztrológiához. A tettét (mint a legtöbb sorozatgyilkosnak) inkább egyfajta aberrált hatalomvágy és a kitínni akarás motiválta.  A tárgyaláson azt vallotta, hogy nagyon tetszett neki, hogy életében először úgy érezhette, foglalkoznak vele és ő áll az események középpontjában. Azért választott szerelmes párokat, mert neki soha életében nem sikerült egyetlen lányt sem meghódítania, s így akart bosszút állni az egész világon.

A tarot kártyás
Szintén Amerikában esett meg egy másik drámai sorozatgyilkosság, ami a „tarot kártyás gyilkosság” néven vonult be a krónikákba. Igaz, ebben az esetben a tettes nem viselt csuklyát, nem küldözgetett titkosírással írt leveleket sem, de minden egyes eset után a tarot jóskártya egy lapját, a „Halált” gyömöszölte megfojtott áldozatai szájába. A szerencsétlenek kivétel nélkül idős hölgyek voltak, akik hivatásszeríen vagy hobbiból foglalkoztak kártyavetéssel. Miután ezt az elmebeteg bínözőt elfogták, kiderült, hogy az anyja, aki gyermekkorában rendszeresen verte, kínozta, amolyan külvárosi "zugjósnő" volt, aki kétes foglalkozásával még a napi betevőt sem tudta a fiának megteremteni. A fiatal férfi jelképesen az anyján állt bosszút a gyilkossággal.

Türelmetlen szomszéd
Nem is olyan régen esett meg, hogy az egyik Indonéziához tartozó szigeten gyilkosság vádjával halálra ítéltek egy önjelölt mágust. A férfi évek óta parázs vitában állt a szomszédos kunyhóban élő családapával, végül megelégelte a bosszantásokat, és úgy döntött, elteszi láb alól a kellemetlen szomszédot. &Aacutem nem kést vagy fegyvert rántott, mint ahogyan a világ nyugati részén tette volna egy hozzá hasonlóan indulatos társa, hanem woodoo varázslatot alkalmazott. Azaz elkészítette az utált ember viasz szobrocskáját, s egy éles tőrrel a figura szívébe szúrt. Ugyanebben a pillanatban, a szomszéd kunyhóban egy iszonyatos sikoltás hallatszott, majd egy asszony rohant ki jajveszékelve, hogy a férje szívrohamot kapott.

A kis falucska lakói összefutottak a perpatvarra. Volt, aki látta a gyilkossá vált mágust, ahogy napok óta mesterkedik a viasz bábuval, mások még azt is tanúsították, hogy az áldozattól hajszálakat lopott, hogy sikeresebb legyen a varázslat. Nem kellett sok hozzá, hogy összeüljenek a törzs elöljárói és ítéletet hozzanak. A mágus nem tagadta a tettét, de azzal védekezett, hogy nem akarta megölni a gyílölt szomszédot, csupán az volt a terve, hogy megbetegíti néhány hónapra. A szigetvilágban, ahol mai napig különös módón keveredik a valóság a babonával, a misztikum a realitással, a mágus a "szemet szemért” elv alapján a legszigorúbb büntetést kapta.

Pszichodetektívek
A 30-as években Magyarországon közismert volt egy Kele János neví látnok, aki médiai képességeivel nemcsak holtpontra jutott nyomozásokat oldott meg, hanem eltínt személyeket is felkutatott. Amerikában Robert Cracknell vált a hetvenes és nyolcvanas évek leghíresebb pszichodetektíveként ismertté. Robertnak elég volt a kezébe fognia az áldozat vagy az eltínt személy egy használati tárgyát, majd lehunyta a szemét és erősen koncentrált. Pár perc koncentrálás után nem csak azt mondta meg, hogy él-e az illető, hanem pontos leírást adott arról a helyről, amit az ugyanabban a pillanatban látott, sőt, nem egyszer még szagokról, hangokról, érzésekről is beszámolt. Ha pedig a tárgy tulajdonosa már nem volt az élők sorában, a különös médium elmondta, hogy hol található a holttest.

Cracknell titkát több tudós, kételkedő és TV riporter próbálta megfejteni. Sokan csalónak vélték, egyesek még azzal is megvádolták, hogy része van a segítségével kinyomozott rejtélyes gyilkosságokban, de minden gyanúsítás alaptalannak bizonyult.Amerika szerte nem kevesebb vitát kavart egy másik látnok detektív, Sylvia Browne, aki azt állította magáról, hogy egy Francise neví szellem segítségével kapja az információit. A rendőrség eleinte vonakodott igénybe venni az asszonyt, de amikor egy Santa Clara megyei sorozatgyilkos kilétét felfedte, kénytelenek voltak elismerni megmagyarázhatatlan adottságát.

Sylvia ugyanis pontosan leírta, hogy néz ki a tettes, s elmondta azt is, hogy egy madárról elnevezett utcában, egy romos pincében bujkál jelenleg, a vezetékneve pedig S betível kezdődik. Az ügy akkor már annyira holtponton volt, hogy Santa Clara rendőrfőkapitánya (kelletlenül bár), de elindult a bizarr nyomon. Szerencsére a kisvárosban nem volt sok madárról elnevezett utca, így igen hamar megtalálták a látnok által lefestett, félig beomlott pincét az ott lapító, súlyos skizofréniás férfival, aki azt állította magáról, hogy a Sátán parancsára követte el a gyilkosságokat.

A prófétikus Mrs. Dixon
Dixon asszonyt az amerikaiak a modern kor legnagyobb prófétájának tartották. A kutatók szerint jóslatainak több mint a háromnegyed része megvalósult, amit aligha lehet a véletlen számlájára írni.Az 1950-es évek elején a Los Angeles-i Ambassador Hotelben tartott előadást, ahol egy seregnyi érdeklődő megkérdezte tőle, hogy vajon elnök lesz-e Robert Kennedy?
– Nem. Robert Kennedy soha nem lesz elnök…  –  hangzott a válasz. Majd Dixon asszony az arcához kapott, mintha valami borzalmas látványt akart volna elhárítani.
– Itt…. Ebben a teremben vért látok! Minden csupa vér, az emberek sikoltoznak.  Itt.   Igen, pontosan itt fogják meggyilkolni…!
Robert Kennedyt a Los Angelesi Ambassador szállóban lőtték le, csaknem húsz évvel a szörnyí jóslat után, 1968-ban.