A pedofil nők

A pedofilok között ugyanúgy akadnak női elkövetők, mint férfiak. Legfeljebb kisebb
arányban jutnak a hatóság tudomására, és a közvélemény is eltérően viszonyul hozzájuk.
A pedofília a mai, pejoratív értelmében az ókori görögöknél nem létezett – legalábbis nem lelhető fel erre vonatkozó forrás. A pedofília a szexuális parafíliák egyik fajtája. Az ilyen rendellenes viselkedésû emberek erőteljes szexuális késztetést éreznek tárgyak, állatok, gyermekek,kezdeményezéseiket nem viszonzó felnőttek iránt. A pedofília görög szó, eredeti jelentése gyermekszerető. A modern kultúra felfogása szerint a pedofil olyan felnőtt (18. életévet betöltött) személy, aki szexuális vágyait a pubertást, azaz a szexuális érés életkorát (a 11–13. életévet) el nem ért gyermekekkel való szexuális érintkezésben éli ki.