Ókori görög tőből ered a franciák bora

Mintegy 2500 évvel ezelőtt a Franciaország déli részében letelepedő görög felfedezők ismertették meg a franciákat a szőlészet és borászat mesterségével – állapította meg az angliai Cambridge-i Egyetem egyik professzora.A Paul Cartledge professzor által készített tanulmány szerint sohasem született volna meg a világ legnagyobb bortermelő ipara, ha az időszámításunk előtti 600 körül, nem telepedtek volna le görög gyarmatosítók Franciaország déli területén – olvasható a Daily Telegraph híroldalán (telegraph.co.uk). A tanulmány ezzel azt az elméletet látszik eloszlatni, mely szerint a rómaiak honosították meg Franciaországban a szőlőtermesztést.
Cartledge arra is rávilágít, hogy egykor a görögök alapították a ma Marseilles-ként ismert Massalia városát, melyet aztán nyüzsgő kereskedelmi központtá virágoztattak, ahol a helyi ligur-kelta törzsek folytattak egymással árucserét. A professzor kutatásai szerint, a várossal szomszédos Rhone vidéke pedig már néhány generáció múlva az egzotikus görög italként csodált, erjesztett szőlőlével töltött amforák elsődleges szállítási útvonala lett.
Az új nedí hihetetlen gyorsasággal terjedt el a nyugat-európai törzsek között, és így vált később a franciák modernkori szerelmének tárgyává. "Remélem, hogy ezzel véget ér az a hosszas vita, mely a szupermarketek polcain lévő borok történelmi eredetéről folyik. Hiszen habár néhány tudós egyet ért abban, hogy a görögök központi szerepet játszottak az európai borkereskedelem meghonosításában, mások mégis úgy gondolják, hogy az etruszkok, illetve a késő rómaiak voltak az egyedüli +felelősei+ a franciaországi szőlőtermesztés elterjedésének" – mondta. Cartledge megállapításait részben arra a másfél méter magas és 200 kilogrammot nyomó, Vix Karter neví bronz edényre alapozza, melyre a franciaországi Burgundia északi területén egy kelta hercegnő sírjában bukkantak rá a régészek.
A professzor szerint ugyanakkor még két másik fontos tényező is a görögök közbenjárását bizonyítja. "Először is a görögöknek házasodniuk és vegyülniük kellett a helyi ligurokkal, hogy ezzel biztosítsák Massalia fennmaradását, mivel saját áruik és ötleteik is ott találtak piacra. Másodszor pedig a borkereskedelmükről is bőséges régészeti leletetek árulkodnak (ellentétben az etruszkokkal és a rómaiakkal), melyek többségére a kelta területeken találtak rá" – mondta. Cartledge kutatásai egyébként nem a modern görög állam földrajzi területére, hanem az ókori Görögország, vagyis a keleten Grúziától, nyugaton Spanyolországig terjedő antik birodalomra terjedtek ki.