Cservák Csaba–Hoppál K. Bulcsú (szerk.): Antall József, a rendszerváltoztató miniszterelnök

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézete sorozatának első kötetét tarthatja kezében az Olvasó.

A könyvsorozat cí­me: Libri Pro Publico Bono. Ez a névválasztás is mutatja, hogy elsősorban általános államtudományi, közigazgatás-tudományi, társadalom- és jogtudományi, valamint politológiai, jogbölcseleti tematikájú köteteket szeretne megjelentetni az Intézet, tehát olyan műveket, amelyek által közelebb kerülünk a közjó fogalmának a megértéséhez.

A sorozat első kötete konferencián elhangzott dolgozatok gyűjteménye. Az Állam- és Társadalomelméleti Intézet 2013. április 8-án tudományos emlékülést rendezett “Modell és valóság” cí­mmel, melynek témája Antall József történelmi jelentőségének értékelése volt. A konferencia egyrészt tisztelgés volt a húsz évvel ezelőtt elhunyt első szabadon választott magyar miniszterelnök előtt, másrészt lehetőséget adott arra, hogy visszatekintsünk a modern kori Magyarország egyik legmeghatározóbb történésére, a rendszerváltoztatásra. Eredetileg az Antall-kormány tanácsadóit és meghatározó figuráit szerették volna meghí­vni a konferenciára, de a projekt azonnal túlnőtte magát. A meghí­vott öt előadó (Bod Péter Ákos, Granasztói György, Entz Géza, Kodolányi Gyula és Varga Csaba) után felkértek még hat, a korszak problémáit legjobban ismerő kutatót, hogy dolgozataikkal működjenek közre a publikációban. így született meg ez a tizenegy í­rást tartalmazó kötet, mely átfogó képét adja egy korszaknak, melynek feldolgozása még mindig tart, sőt, most kezdődött csak el igazán.

216 oldal, ISBN 978-963-414-065-8, ára: 2500 Ft
L’Harmattan Kiadó