Több mint 700 új bolygót fedeztek fel

A Kepler írteleszkóp segítségével 715 új bolygót sikerült felfedezni a Tejútrendszerben. Soha ilyen nagyszámú bolygó felfedezéséről nem számoltak be egy alkalommal.

Az újonnan megismert, összesen 305 csillag körül keringő bolygók közül négy a NASA által „lakhatónak” nevezett övezetben található, vagyis potenciálisan alkalmas arra, hogy élet legyen rajta.
Ez korántsem jelenti azt, hogy élet is biztosan van az adott égitesten, csupán a csillag fényerősségét figyelembe véve azt a sávot jelenti, amelyben keringve egy bolygón elvileg lehetséges, hogy a víz folyékony állapotban tartósan megmaradjon. A mi naprendszerünkben csak a Föld kering ebben a sávban, bár ez nem zárja ki, hogy más égitesten is legyen folyékony víz, például a Jupiter Európa neví holdján a jégréteg alatt.
A Kepler írteleszkópot 2009-ben bocsátotta fel a NASA azzal a célhoz, hogy a Földhöz hasonló bolygókat kutasson fel a mérsékelt hőmérsékletí “lakható övezetekben” vagy azok közelében.
A most bejelentett új bolygókat a teleszkóp míködésének első két éve alatt rögzített felvételek alapján azonosították be, ami azt jelenti, hogy az írkutatási hivatal a jövőben további felfedezésekről fog beszámolni.
A bolygókat egy olyan újfajta eljárásnak, az úgynevezett „sokféleség általi ellenőrzésnek” köszönhetően sikerült azonosítani, amely részben a valószíníség logikájára támaszkodik. A kutatók azokra a csillagokra összpontosítottak, amelyek körül a technika sugalmazása alapján valószíníleg legalább két bolygó kering.
A NASA szerint a Kepler által felfedezett bolygók 95 százaléka kisebb, mint a Neptunusz, amely pedig négyszer akkora, mint a Föld. A „lakható övezetekben” fellelt bolygók közül mind a négy körülbelül kétszer akkora, mint a Föld.