Terrorszervezet vagy titkosszolgálat? A Securitate kettős arca

Mi volt a Securitate: primitív verőlegények kíméletlen gyülekezete, vagy a társadalmi tudat átalakítására, a lakosság megfigyelésére és manipulálására szakosodott állami szervezet?

A dilemma több mint húsz éve foglalkoztatja és megosztja a témával foglalkozó szakembereket, és mélyen összefügg a román kommunista állambiztonsági szervek történetének társadalmi emlékezetével. Egyes történészek ugyanis két jól elkülönülő szakaszra osztják a Securitate történetét. &Uacutegy vélik, az első tizenöt évben a román állambiztonság idegen (szovjet) érdekeket szolgált, tevékenységét a tömeges represszió és a fizikai erőszak mindennapi gyakorlása jellemezte. Ceau?escu hatalomra jutása után, 1965 és 1989 között a Securitate egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a politikai bíncselekmények megelőzésére, az ellenséges elemek és csoportok megfigyelésére és bomlasztására. Egyszóval: terrorszervezetből professzionális, alapvetően hazafias feladatokat ellátó titkosszolgálat formálódott. Mások szerint a két Securitate tézise a bukott rendszert védelmező káderek és az őket körülvevő kétes múltú zsurnaliszták szüleménye, mivel a második világháború után felépült rendszer az utolsó pillanatig illegitim és törvényellenes volt.