Nemzetközi ví­ztechnológiai seregszemle Nagykanizsán

A ví­z a jövő legfontosabb ásványkincsévé fog válni, ezért egyre inkább felértékelődnek a versenyképes ví­zkezelő és ví­ztisztí­tó technológiák. Az iparág hazai fejlesztéseiben élenjáró Soós Ernő Ví­ztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ 2019. október 10-én hatodik alkalommal rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a témában, ahol tehetséges diákokat és ifjú kutatókat is dí­jaztak. Az eseményen az intézmény alapí­tójaként részt vett Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke is.

A Soós Ernő Ví­ztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ a régión messze túlmutató tudásbázis, amelynek Ví­z- és Szennyví­zkezelés az iparban cí­mű éves konferenciája mára már határokon átnyúló szakmai eseménnyé vált. A szervezők legfőbb célja, hogy összekapcsolják a tudomány és az ipar szereplőit, lehetőséget biztosí­tva a legújabb kutatási eredmények és az ipari tapasztalatok bemutatására, teret adva a szakemberek, kutatók, ipari partnerek tapasztalatcseréjéhez és kapcsolatépí­téshez.

A Zalakaroson megrendezett idei konferencia fókuszában olyan globális trendek álltak, mint az élő vizekben található mikroműanyag szennyeződésekre és gyógyszermaradványokra irányuló kutatások, a hazai és nemzetközi nagyvállalatokkal való együttműködés, a termálvizek hasznosí­tása, valamint a ví­ztisztí­táshoz kapcsolódó smart technológiák megjelenése a hazai és nemzetközi piacokon. A plenáris előadásokat követő tematikus szekciók hatékonyan segí­tették a szakmai kapcsolatok épí­tését és a gyakorlati problémákat érintő véleménycserét, a konferencia nemzetközi szekciójában pedig már nemcsak a tudományos élet szereplői, hanem a nemzetközi nagyvállalatok képviselői is részt vettek, többek között Dániából és Indiából.

A konferencián került sor a Soós Ernő Ifjú Kutatói Dí­jak átadására, amelynek először volt külföldi dí­jazottja: MSc kategóriában Maja Preskar, a Maribori Egyetem hallgatója, PhD kategóriában pedig Dr. Torma Csilla Zsófia pályázata nyert. Az általános és középiskolások tehetséggondozására meghirdetett Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny nem csak helyi, de országos, sőt határon túli érdeklődést is kiváltott. Itt négy korcsoportban osztottak dí­jakat: a 7. osztályosok között Dancsák Dénes, a 9. osztályosok között Somogyi Máté, a 10. osztályosok között Cziráki Kamilla, a 11-12. osztályosok között Tóth Máté lett a legeredményesebb.

A Soós Ernő Ví­ztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot 2014-ben alapí­totta a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, Nagykanizsa Megyei Jogú Város, valamint a Hidrofilt Ví­zkezelést Tervező és Kivitelező Kft.. A kezdeményezés célja, hogy az intézmény – a Nagykanizsán több évtizedes múltra visszatekintő szakmai tapasztalatokra épí­tve – nemzetközi szintű kutatásokat folytasson a ví­ztisztí­tás-ví­zkezelés területén. Azóta az intézmény a magyar középvárosok, kkv-k és egyetemek innovációs együttműködésének egyik legsikeresebb modellje lett.