Az orvoslás tévedései 7. rész – A véletlen megszelí­dí­tése

Az előző részekben alaposan körbejártuk a véletlen ingadozás problémáját. Láttuk, hogy ez minden empirikus orvosi kutatás elkerülhetetlen velejárója, ami miatt soha nem tudunk biztosat mondani. De másrészről azt is láttuk, hogy milyen eszközökkel kezelhető, láttuk, hogy ha megszüntetni nem is tudjuk, hogyan lehet mérni az ebből fakadó hibát. De a talán legfontosabb kérdés még nyitva maradt: hogyan tudjuk csökkenteni ezt a hibát? Hogyan vehetjük figyelembe, hogy az orvosi kutatásokat racionálisan tervezzük?

 

Az előző rész itt olvasható.

Az előbbiekben látott véletlenség problémája úgy is megfogalmazható, hogy a vizsgálatunkban kapott eredmény ingadozni fog a valódi érték körül. Ha a pénzérménk szabályos, akkor 82 dobásból elvileg 41 fej felel meg a valódi aránynak, de ettől még dobhatunk 42 fejet, 43 fejet vagy akár 50 fejet is – pusztán a véletlen ingadozás miatt, mindenféle csalás és ámí­tás nélkül, miközben a pénzérme szabályos volt. Sőt, amint azt megtárgyaltuk, akár 82 fejet is dobhatunk, továbbra is teljesen szabályos érmével, csak ennek hihetetlenül kicsi a valószí­nűsége.

Fogjuk ezt fel a következőképp: adnak nekünk egy pénzérmét, és ki kell derí­tenünk, hogy mekkora valószí­nűséggel dobunk vele fejet, e célból feldobjuk 100-szor, és megszámoljuk, hogy hány fej jött ki. Az előzőeket kicsit általánosí­tva í­gy is megfogalmazhatjuk az ekkor jelentkező problémát: a valódi érték, a fejek igazi valószí­nűsége egy adott, rögzí­tett szám (csak mi nem tudjuk, hogy mennyi), a dobálgatássorozatban kapott arány viszont ingadozni fog, olyan értelemben, hogy ha újra elvégeznénk a dobálgatást, akkor más eredményt kapnánk, ha harmadszor is, akkor megint mást, és í­gy tovább. A kutatás olyan, mint egy homályos szemüveg: amit rajta keresztül látunk, az nem biztosan a valódi érték, hanem egy elmosódott kép, mert a kapott eredmény ingadozni fog a valódi körül. A véletlen szeszélyén múlik, hogy pont mennyi fejet kapunk, erről mi csak annyit mondhatunk, hogy a valószí­nűségeiket kiszámí­thatjuk; ezt mutatja a következő ábra.

.” href=”galeria.php?cid=164″>

1. ábra: A kutatás mint homályos szemüveg. A példánkban a pénzérme szabályos, tehát 50%-os valószí­nűséggel dob fejet, a kutatásban (dobálássorozatban) kapott fejek aránya viszont ingadozni fog e körül; az ábra pontosan mutatja, hogyan, egy 100 feldobásból álló sorozatra.

Nekünk persze a probléma fordí­tott irányban jelentkezik: mondjuk, 60%-os arányt kaptunk, mondhatjuk-e ekkor, hogy szabálytalan a pénzérme? Nem biztos, mert az 50%-os valódi érték mellett is ingadozhat a kutatásban kapott érték 60%-ra. Az orvosi kutatásokkal való kapcsolat világos: gyógyszer nélkül 50% gyógyul meg, gyógyszerrel 60%, hat-e a gyógyszer? Nem biztos, mert ha a gyógyszer mellett is 50% a gyógyulási arány, akkor is előfordulhat, hogy – pusztán a véletlen ingadozás miatt – a mi mintánkban 60% gyógyult meg. Gyógyszer nélkül 50% gyógyul meg, gyógyszerrel is 50%, hatástalan a gyógyszer? Nem biztos, mert ha a gyógyszer mellett 60% a gyógyulási arány, akkor is előfordulhat, hogy – pusztán a véletlen ingadozás miatt – a mi mintánkban csak 50% gyógyult meg. Az előző részekben pont az e jelenség kezelésére szolgáló apparátust ismertük meg, mellyel – noha biztos döntést nem hozhatunk, ez ellen nincs mit tenni – a bizonytalanság mértéke, a hibázás jellemezhető.

Megoldási lehetőségek nyomában

Ennyi ismétlés után tegyük fel az egyik legfontosabb kérdést: mit tehetünk ez ellen? Mert az egy dolog − félreértés ne essék, nagyon fontos dolog −, hogy jellemezni tudjuk a hibázást, de hogyan lehet csökkenteni? Ha egyszer a kutatásban mindenképp homályosan látunk, legalább a homályosság mértéke csökkenthető valahogy, tisztí­tható-e a szemüveg?

E kérdésre a válasz pozití­v. Egyetlen dolgot tehetünk e bizonytalanság csökkentésére: megnövelhetjük a mintanagyságot (a kutatásban részt vevő alanyok számát, a pénzfeldobások számát)! Ekkor ugyanis pontosabban fogunk látni: minél nagyobb a mintanagyság, annál kisebb lesz az ingadozás; ezt illusztrálja a következő ábra.

 

2. ábra: A k

.” href=”galeria.php?cid=164″>

utatás mint szemüveg homályosságának függése a mintanagyságtól. Az előző ábra folytatásaként azt látjuk, hogy különböző mintanagyságok mellett milyen lesz a kutatásban kapott érték eloszlása; a valódi érték továbbra is 50%. Mindig ingadozunk e körül, de minél nagyobb a mintanagyság, annál kevésbé. (A tüskék egyre sűrűbben vannak, hiszen 50-es mintanagyság mellett minden egyes fej 2%-kal változtatja az arányt, 100-nál már csak 1%-kal, és í­gy tovább.)

Mi történik? Ahogy a köznyelv mondani szokta: “kiátlagolódnak az ingadozások”, és most csakugyan erről van szó. Minél nagyobb a minta, annál kisebb lesz a szóródás, mert az egyik irányú kilengéssel szemben egyre valószí­nűbb, hogy lesz másik irányú is, ami ellensúlyozza a hatását.

A dolog kicsit arra hasonlí­t, mint a jel-zaj viszony a mérnöki szóhasználatban. Ezt eredetileg olyan helyzetekre értették, mint amikor zenét (jel) kell kihallanunk egy sercegő (zaj) rádióból. Annál több esélyünk van erre, minél hangosabb a zene (nagyobb a jel), illetve minél halkabb a sercegés (kisebb a zaj). A helyzet itt is ugyanaz! A jel a gyógyszer hatása, hogy mennyivel távolodott el a kezelt csoport halálozása a kontrollcsoportétól, a zaj a korlátos mintanagyságból fakadó ingadozás. Mikor tudjuk észrevenni – azaz igazolni, hogy nem csak a véletlen ingadozásnak tudható be – a gyógyszer hatását? Akkor, ha nagy a jel, illetve ha kicsi a zaj. A jelre, hogy milyen hangosan szól a zene, nincs ráhatásunk, ez a gyógyszer tulajdonsága. Amit tehetünk azért, hogy mégis meghalljuk: kellően le kell halkí­tanunk a zajt. Ez az ugyanis, amit tudunk befolyásolni, mégpedig a mintaméret megnövelésével. Ha hangos a zene (nagyon hatásos a gyógyszer), akkor maradhat akár sok zaj is, de ha halk a zene (csak kicsit javí­t a gyógyszer), akkor nagyon le kell halkí­tanunk a zajt, azaz nagy mintára van szükség, hogy meghalljuk a zenét.

Természetesen mindez ugyanúgy érvényes a káros hatásokra is: ha csak kicsi a különbség, akkor nagy minta kell, hogy észrevegyük (azaz igazolni tudjuk, hogy nem pusztán a véletlen műve), ha nagy a hatás, akkor kis minta is elég.

Az orvosi kutatások edzeni mennek

Eddig egyetlen paraméterét láttuk a véletlen jelenléte melletti döntéshozatalnak: a szignifikanciaszintet. A szignifikanciaszint megadja, hogy ha valójában nincs hatás, akkor mi mekkora valószí­nűséggel mondjuk – tévedésből – mégis azt, hogy van. Ez fogja tehát meghatározni a szigorúságunkat: hogy milyen nagy hatásnál mondjuk azt, hogy “na, erről már nem hisszük, hogy a véletlen ingadozás miatt jött ki”. Ha 50% gyógyul gyógyszer nélkül, akkor milyen aránynál mondhatjuk, hogy a gyógyszer hatásos, és az eredmény nem csak a véletlen műve? Ha 60%-ra emeli az arányt? Vagy elég az 55%, vagy 70% kell? Ezt szabjuk meg a szignifikanciaszint megválasztásával. Minél kisebb az értéke, azaz minél magasabbra rakjuk a limitet, annál valószí­nűtlenebb, hogy egy hatástalan gyógyszert a véletlen ingadozás miatt hatásosnak minősí­tünk, de annál valószí­nűbb, hogy a hatásosakra is azt mondjuk, hogy hatástalan. Hiszen lehet, hogy az 50%-ot megemeli tényleg, de csak 60%-ra, amire mi még azt mondjuk, hogy “á, ez lehetett a véletlen ingadozás miatt is”.

Az előzőekkel egybevetve látható, hogy mi a másik fogalom, amire szükségünk van a szignifikanciaszint mellett: az, hogy ha valójában hat a gyógyszer, akkor mi azt mekkora valószí­nűséggel vesszük észre. Ezt szokták egy kutatás erejének nevezni; ennek a kiszámí­tására a megfelelő képletek rendelkezésre állnak. Ez természetesen mindig egy adott méretű hatásra vonatkozik, például úgy fogalmazhatunk: ha a gyógyszer az 50%-os gyógyulási arányt 60%-ra emeli, akkor a kutatásunk erre vonatkozó ereje (100 beteg és 5%-os szignifikanciaszint mellett) 52,1%. Azaz, ha a gyógyszer tényleg 50%-ról 60%-ra emeli a túlélést, és nagyon sok ilyen kutatást végrehajtanánk, akkor ezek körülbelül felében igazolódna, hogy a gyógyszer hat, a felében sajnos nem: hiába hat, a véletlen ingadozás miatt olyan eredmény jönne ki, amire azt mondanánk, hogy ez betudható lehet a véletlen ingadozásnak. Természetesen, ha a hatásnagyság nagyobb, mondjuk, a gyógyszer 65%-ra emeli a túlélést, akkor a kutatás is erősebb lesz: ugyanezen paraméterek mellett máris 86,1% az erőnk, azaz a gyógyszer hatásosságát már igen jó eséllyel ki fogjuk tudni mutatni.

Az erő természetesen a választott szignifikanciaszinttől is függ. Ha ezt 5%-ról 1%-ra csökkentjük, akkor ez utóbbi, 65%-ra növelő esetben is 68,1%-ra esik vissza az erő. Érthető: ahogy volt is róla szó, ha szigorúbbak vagyunk, akkor ugyan ritkábban veszünk észre nem valódi hatást, de ennek az ára, hogy a valódi hatások észlelése is nehezebb lesz.

Mindezeket összefoglalóan mutatja a 3. ábra. Jól látszik, hogy minél hatásosabb a gyógyszer, annál valószí­nűbb, hogy ezt kimutatjuk, illetve hogy minél szigorúbbak vagyunk, annál valószí­nűbb, hogy nem vesszük észre, hogy a gyógyszer hat.

.” href=”galeria.php?cid=164″>
.” href=”galeria.php?cid=164″>

3. ábra. Balra: a kutatás erejének függése attól, hogy a gyógyszer mennyire javí­tja a gyógyulási arányt, 100 beteg és 5%-os mintanagyság mellett. A kontrollcsoportban a gyógyulási arány 50%. (Az egyszerűség kedvéért feltételeztük, hogy ez fix érték, nem a kutatásból mértük ki.)

Jobbra: a kutatás erejének függése attól, hogy milyen szignifikanciaszintet választottunk, 100 beteg és az 50%-os túlélést 60%-ra emelő gyógyszer mellett. A szürke vonalak az összetartozó – szövegben is tárgyalt – esetet mutatják.

 

Kutatások mintaméretének tervezése

Kicsit elkanyarodtunk a jel-zaj viszonynál tárgyalt fő kérdésünktől, a mintanagyság megválasztásától – de csak kicsit. Ugyanis a mintanagyság is egy ugyanolyan tényező az erő meghatározásában, mint a szignifikanciaszint vagy a hatásnagyság! A már emlí­tett képletek segí­tségével nyugodtan kí­sérletezhetünk azzal is, hogy különféle mintanagyságok mellett nézzük meg az erőt – a korábban elmondottak fényében azt várjuk, hogy az egyre nagyobb mintanagyság, minden mást változatlanul tartva, egyre nagyobb erőt jelent. És csakugyan, ezt mutatja a következő ábra.

 

.” href=”galeria.php?cid=164″>

4. ábra: Az erő függése a kutatásba bevont betegek számától. A kontrollcsoportban a gyógyulási arány 50%; a különböző szí­nek azt mutatják, hogy ezt a gyógyszer mennyire növeli meg, a szignifikanciaszint 5%. Jól látszik, hogy minél hatásosabb a gyógyszer, annál nagyobb az erő (ezt már korábban is láttuk), de az is, hogy adott gyógyszerhatás mellett is növelhető az erő – a kutatásba bevont betegek számának emelésével. A szürke vonalak azt mutatják, hogy hány beteg kell a 80%-os erő eléréséhez.

Egy a gyakorlati munka szempontjából roppant fontos összefüggéshez jutunk, ha az ábrára “fordí­tva” nézünk rá: nem azt nézzük, hogy adott betegszám mellett mekkora az erő, hanem azt, hogy adott erő eléréséhez mekkora betegszám kell! (Ezt mutatják a szürke vonalak.) Ez ugyanis lehetővé tesz valami nagyon fontos dolgot: annak racionális meghatározását, hogy egy vizsgálatba hány beteget kell bevonni. Megmondjuk, hogy milyen nagyságú hatást mekkora valószí­nűséggel akarunk kimutatni (azaz mekkora legyen az erő), és a képletből kipotyog, hogy ehhez hány betegre van szükség. Természetesen csak a feltételezett hatásra vonatkozóan, ha a valóságban kisebb a hatás, akkor gyengébb lesz a kí­sérletünk, de ha nagyobb, akkor erősebb.

Kitérő megjegyzés: első ránézésre esetleg meglepő lehet, hogy a kiszámí­táshoz szükség van a gyógyszer hatására. Hiszen épp azért csináljuk a kutatást, hogy megmondjuk, mekkora a hatás, akkor hogyhogy ezt előre meg kell adnunk? – kérdezheti valaki. Amellett, hogy a fentiekből látszik, hogy erre szükség van, hiszen a hatás nagyságától alapvetően függ az erő, második ránézésre talán logikus is: ez olyan, mint az, hogy egy csillag fényességének megfigyeléséhez mekkora távcsövet vegyünk. Muszáj előzetesen feltételeznünk valamit a csillag fényességéről, mert ha fényes, akkor elég kis távcső is, de ha nagyon halvány, akkor nagy távcsővel kell készülnünk. Pontosan ugyanez a helyzet itt is, a csillag fényessége a gyógyszer hatása, a távcső nagysága pedig az, hogy hány beteget vonunk be a kí­sérletbe.

Lássuk tehát az összefüggést, ezt mutatja az 5. ábra. Az ábra univerzális: akkor is használható, ha az arány valami jó dolog, amit emelni akarunk (például a gyógyulók aránya), vagy valamilyen káros dologról van szó, például az expozí­ció egy káros behatás, esetleg gyógyszer, de a mellékhatását vizsgáljuk; ezekben az esetekben az exponált (kezelt) csoport aránya a kontrollnál nagyobb. De akkor is jó, ha az arány valami rossz dolog, például megbetegedés, amit elkerülni akarunk, ekkor az exponált (kezelt) csoportban az arány reményeink szerint alacsonyabb.

.” href=”galeria.php?cid=164″>

5. ábra: A 80%-os erő eléréséhez szükséges betegszám (5%-os szignifikanciaszinten). A két tengelyen a kezelt és a kontrollcsoportbeli arány van, a szí­nezés pedig a betegszámot adja meg. A szí­nezés logaritmikus, tehát egy árnyalattal sötétebb szí­n egy nagyságrenddel nagyobb beteglétszámot jelent. A piros vonal 10 ezer fő, az ezen belüli esetekben kell 10 ezer főnél is nagyobb beteglétszám a 80%-os erővel történő kimutatáshoz.

Gyönyörűen látszik (és az előzőeket végiggondolva remélhetőleg logikus is), hogy mi a könnyű, és mi a nehéz. Egy gyógyszer hatásának a példáján: a legkönnyebb akkor a helyzetünk, ha kezelés nélkül szinte senki nem gyógyul meg, kezeléssel pedig szinte mindenki (bal felső sarok környéke). Hatalmas a hatásnagyság, akár 10 beteg is elég a kimutatásához. Ha a gyógyszer hatása továbbra is kitűnő, de kezelés nélkül is sokan meggyógyulnak (haladunk a bal felsőből a jobb felső sarokba), akkor nehezedik a helyzet, 100 betegre is szükség lehet. Nem arról van szó, hogy a gyógyszer rosszabb, a probléma oka, hogy a különbség kisebb – márpedig a hatás kimutatásához a különbség az érdekes! A legnehezebb a helyzet akkor, ha ráadásul a gyógyszer sem átütően hatásos, azaz csak kicsit emeli a gyógyulók arányát, ez esetben hirtelen eldurvul a helyzet, és több ezer, sőt tí­zezer betegre, vagy annál is többre lehet szükség. Ezt még jobban kiemeli a piros vonal, mely a tí­zezres beteglétszámot jelenti: egy kí­sérlet esetében ez nagyjából a gyakorlati elvégezhetőség határa – az ezen belül eső hatások tehát kí­sérletben nagyon nehezen kimutathatók. Ha a mellékhatásokra gondolunk, akkor ugyanez a tanulság azt jelenti: egy mellékhatás kimutatása akkor könnyű, ha a gyógyszer nagyon megnöveli az arányát.

Egy dologra fontos ezek kapcsán felhí­vni a figyelmet, mert az ábrán talán nem egyértelmű első ránézésre: a kimutathatóság a két arány különbségén múlik – nem a hányadosán. Ha az egyik arány 10 százalékponttal nagyobb, mint a másik, akkor (többé-kevésbé) állandó beteglétszám kell a kimutatásához, de ha a hányadosuk adott, például a gyógyszer 10%-kal növeli meg egy nemkí­vánatos esemény előfordulási valószí­nűségét, akkor a kimutathatóság attól is függ, hogy honnan indulunk, azaz mi a gyógyszer nélküli arány. Hiszen 50%-ról indulva a 10% növekedés az 5 százalékpont, de 0,5%-ról indulva már csak 0,05 százalékpont. Azaz: még ha a gyógyszer állandó arányban növeli is a mellékhatás kockázatát, kí­sérletben nagyon nehéz kimutatni, ha egy eleve ritkán jelentkező betegségről van szó.

És most emlékezzünk vissza, mit mondtunk annak idején! A kí­sérletek egyik korlátja, hogy “…korlátozott a bevonható betegek köre… a nem elegendően nagy mintanagyság korlátozza, hogy milyen nagyságú hatást tudunk észrevenni, legyen szó akár kí­vánt hatásról, akár mellékhatásról, ha például egy gyógyszerről beszélünk… ha kicsi a mintanagyság, akkor egy kis javulást vagy egy ritkán jelentkező mellékhatást nincs sok esélyünk észrevenni”. Pontosan ezt látjuk most!

Ezzel végére értünk az orvosi kutatások módszertani alapjai tisztázásának. Megbeszéltük minden egyes részletét az empirikus orvosi kutatások alapelveinek, alaposan megtárgyaltuk a confoundingot és a véletlen hatását. Nincs más hátra, mint megnézni, hogyan festenek ezek a kutatások a gyakorlatban, és persze, hogy milyen nehézségeik, buktatóik vannak!

A sorozat következő rész itt olvasható!