Hogy volt, hogy nem volt…

A posztmodern történetí­rás egyre inkább kezd lemondani a “big story” történelemfelfogásról, vagyis a múlt egyedül érvényes reprezentációja helyett történeteket, értelmezéseket, változó beszédmódokat és perspektí­vákat keres.

Az emberek mindig is narratí­v módon ismerték meg saját maguk és közösségük történetét. Gondoljunk csak a magyar mondákra, a viking sagákra vagy éppen Homérosz Iliászára. Különféle, az eseményeket másként tálaló, olykor egymásnak ellentmondó történetek egyszerre létezhetnek, hiszen az elbeszélők és a befogadók nézőpontja is különböző, az emlékezet is csalóka. A sokféle elbeszélés létezése nem hiba, hanem természetes dolog. Csak a mindenkori formális hatalmak törekedtek arra, hogy – saját legitimitásuk biztosí­tására – egységes narratí­vát alakí­tsanak ki. Jobb esetben ez csak nem sikerült, rosszabb esetben a föld alatt terjedő történelmi tévhitek melegágyát teremtette meg, vagy évszázados kí­nokat okozó sárkányfogveteménnyé vált, mint például a trianoni békediktátum története.

A mai történelemoktatás – legyen szó akár iskolai oktatásról, akár közművelődésről – feladata nem az, hogy pontosan megmondja, mi a szent történelmi igazság, hanem, hogy megmutassa, mi nem tartozik a történelmi valósághoz. Ki ne ismerné Mao Ce-tung mondását: “Virágozzék száz virág, versenyezzen száz gondolati iskola!” Virágozzék, de azért a kertben gyomlálni sem árt – tényekkel, bizonyí­tékokkal és humorral. A Tényleg.com Cáfolós rovata éppen ezt teszi. A sumér-magyar rokonság, a hun-magyar rokonság, a pilisi Ősbuda és a párthus-magyar Jézus mellett boncasztalra került már a holokauszttagadás, a két világháború és a kommunisták egynémely húzása. A honlapot jó egy évvel ezelőtt indí­totta a Történelemtanárok Egylete.

Céljuk nemcsak a közszájon forgó szamárságok eloszlatása volt, hanem nemzeti múltunk igazán büszkeségre okot adó eseményeinek bemutatása is. Az érdeklődő olvashat például az 1568-as tordai határozatról, a korinthoszi csatorna magyar épí­tőiről, a Lánchí­d technikai bravúrjairól és az Eötvös-ingáról is. Hogy ne csak saját történelmünkről essék szó, a Mások háza tája rovat más népek történelmének kí­nos eseményeit feszegeti, itt lehet például olvasni arról a vajdasági mészárlásról, amelyet Tito partizánjai követtek el, és máig komoly probléma a szerbeknek, hogy kiköpjék vagy lenyeljék. A cikkek szerzői történészek, történelemtanárok, főiskolai és egyetemi oktatók. A cikkek közérthetők, stí­lusuk közvetlen, néha humoros, máskor ironikus. Az olvasmányos részeket figyelemre méltó videotár egészí­ti ki. Böngészését mindenkinek ajánljuk.

http://tenyleg.com/