Kórok és felfedezőik

Szókincsünk gazdagodásának számos módja közül - amilyen a szóképzés, szóösszetétel, betűszóalkotás, szóhasadás stb. - van egy, amelyet, bármily érdekes is, még a szakmabeliek is csak ilyen bonyolult módon tudnak, illetve szoktak megnevezni: tulajdonnév köznevesülése. Mai írásomban először általában erről szólok, majd ennek egy kis sajátos csoportját mutatom be, ez utóbbit egy kicsit részletesebben is.

Noha ritkán emlegetjük, igen termékeny, sok száz, azaz inkább több ezer példával szemléltethető szóalkotásmód ez. Az ilyen módon keletkező szavak úgy születnek, hogy valamilyen tulajdonnév (többnyire személynév, de lehet helynév, földrajzi, sőt csillagászati név is) akár minden változtatás nélkül, akár némi módosulással, kiegészüléssel köznévi jelentést vesz fel, azaz névből közszóvá válik. Az előbbire példa lehet az állott vizes borogatást jelentő priznic szó, amely Vincenz Priessnitz osztrák földműves nevét őrzi; azét a 19. századi természetgyógyászét, ...

A teljes cikk az IPM 2014/10 számában olvasható, vagy regisztráció és online előfizetés után letölthető a weboldalunkról PDF formátumban.


Hozzászólások