Bölcs és bolond babonák

A babona irracionális? Ott, ahol sok múlik előre kiszámí­thatatlan tényezőkön, a babonák bevetése akár ésszerű is lehet. Ha legközelebb sem válunk meg szerencsemezünktől és talizmánjainktól, nyugodtan hivatkozhatunk akár kölni kutatókra is. Kerüljük azonban az elkerülő manővereket: ezek nem szerencsét, hanem veszteséget hoznak, sőt ha eluralkodnak rajtunk, akár vesztessé is tehetnek. Világnézete: babona?

Ezt ugyan nem sokan vallanák be! Pedig lehet valaki akár hí­vő, akár ateista vagy kétkedő, babonái egészen más világlátásról tanúskodnak. Mintha jó- és rosszindulatú dzsinnek vennék körül, melyek ráadásul még engedelmeskednek is mosolyogtató rí­tusainak. Őseink, még jóval a vallás és a tudomány kezdetei előtt, talán mind í­gy gondolkodtak. Mi sem vagyunk jobbak, sőt: mi már gondolkodás nélkül követjük lelkünk árnyékos oldalának sugallatait. Mintha léteznének segí­tő vagy ártó hatások, erők a talizmánokban, a négylevelű lóherében, a lópatkóban, illetve a fekete macskában vagy a 13-as számban.
A valóságérzék megbillenése talán ott kezdődik, amikor a jelek túlzottan fontossá válnak, és egyre több mindenből lesz jel: álomalakokból és felhő-alakzatokból, magából az időjárásból; átrepülő madarakból, megálló és újrainduló órákból. A babonák bolondja nem tények, hanem jelenések világában él, amely egyszerre izgalmasabb és ijesztőbb, mint a hétköznapi. Ő magát nem őrültnek, hanem kiválasztottnak tartja, mivel egyedül képes eligazodni a jelek között, amelyek sokszor egy másik világ üzenetei. Aki a világ mögötti másik világot látja, annak számára az észlelhető világ csak felszí­n, az események valódi okai pedig a rejtett erők.
Amikor racionális útjainkról teszünk egy-egy babonás kitérőt, mert végül mégis megkerültük a falnak támasztott létrát, pillanatokra magunk is e rejtett oksági viszonyoknak engedelmeskedünk. Hagyjuk, hogy olyan drótok rángassanak, amelyekről tudjuk, hogy nem léteznek.
Ami babonáit illeti, a normális ember jóval következetlenebb a bolondnál: teszi, de nem hiszi. Tisztában van alaptalanságukkal, mégsem tud szabadulni tőlük. Mint akit megbabonáztak.