Istenként tisztelt állatok az ókori Egyiptomban

Bár az ókori görögök és rómaiak tisztelték az egyiptomi nép bölcsességét, különös, állat alakú isteneikre értetlenkedve tekintettek. Az egyiptomi istenábrázolásokon már a fáraókor előtt is gyakran megjelentek az állatok, amelyek földi alakjuk mellett az egyes istenek természetét is tükrözték.

Az ókor egyiptomi sí­rokban talált mumifikált állatok egy része (kutyák, macskák, majmok, páviánok és gazellák) a házi kedvencek közé tartozott: ezeket azért temették gazdáik mellé a sí­rba, és ábrázolták a halott társaságában a sí­rok falain, hogy velük élhessenek a halál utáni újjászületést követően is. Egy Kr. e. 10. században élt thébai papnőt például kedves dorkászgazellájával, egy másikat pedig kis majmával temettek el. Más állatokat (pl. főzésre előkészí­tett és vászonba csomagolt kacsákat vagy ludakat) azért temettek a sí­rokba, hogy áldozati táplálékul szolgáljanak a halott számára. A mumifikált állatok legnagyobb részére (több ezer példányra) azonban a különböző, állatalakban vagy állatfejű emberként ábrázolt istenek templomaihoz tartozó szent temetőkben bukkantak a régészek.