Egy ókori egyiptomi település mindennapjai

Legtöbb információnk az ókori Egyiptomról királyi feliratokból, valamint állami hivatalnokok és udvari emberek feljegyzéseiből, í­rásos emlékeiből származik. Van azonban egy újbirodalmi település, amelynek gazdag tárgyi és í­rásos leletanyaga éppen a hétköznapi emberek mindennapjaiba enged bepillantást.

Deir el-Medine a modern arab neve a Ní­lus nyugati partján, Luxorral szemben, a hatalmas ókori nekropoliszok területén fekvő régészeti lelőhelynek, ahol az egyik legfontosabb ókori egyiptomi település romjait tárták fel. A települést a 18. dinasztia elején (Kr. e. 16. század második fele) alapí­tották abból a célból, hogy itt lakhassanak családjaikkal azok a kézművesek és modern kifejezéssel élve művészek, akik az egymást követő uralkodók és családtagjaik Királyok Völgyében és Királynék Völgyében található sí­rjait épí­tették és dekorálták. A 20. században zajló olasz, német és francia ásatások ebben a faluban találták meg a több mint háromezer évvel ezelőtt élt ókori egyiptomiak mindennapi életére vonatkozó leggazdagabb tárgyi és í­rott emlékanyagot. Az utóbbiak között szép számmal akadnak hivatalos dokumentumok, irodalmi művek, magánlevelek és iskolai í­rásgyakorlatok egyaránt. A legizgalmasabbak talán mégis az ókori művészek által cserépdarabokon (osztrakon) hátrahagyott lendületes és életteli rajzvázlatok és a sokszor humoros vagy szatirikus témájú skiccek, amelyeken tetten érhető a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók egy-egy intim pillanata.