Új karral bővülhet a Pannon Egyetem

Ovádi Péter, Veszprém megye 1. sz. választókerületének képviselője, valamint Vigh László, Zala Megye 1. sz. választókerületének képviselője módosí­tó indí­tványt nyújtottak be a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosí­tásáról szóló törvényjavaslathoz. A módosí­tó indí­tvány értelmében a Zalaegerszegen működő, a jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szervezetéhez tartozó Gazdálkodási Kar a Pannon Egyetem szervezetébe olvadna be.A Pannon Egyetem vezetése messzemenően egyetért a képviselői kezdeményezéssel, hiszen az támogatja a Pannon Egyetem 2019. őszén elfogadott fejlesztési stratégiájának megvalósulását, hogy az intézmény a társadalom és gazdaság számára kiemelkedő jelentőségű képzési és kutatás-fejlesztési területeken, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatával, a térség gazdálkodó szervezeteivel és intézményeivel szoros együttműködésben Zalaegerszegen minőségi és versenyképes felsőoktatási centrumot hozzon létre. A Pannon Egyetem a BGE nagy múltú Gazdálkodási Karának integrációjával tovább erősí­tené a Közép- és Nyugat-Dunántúli régióban a felsőoktatásban és a kutatás-fejlesztés területén betöltött vezető szerepét, amihez stratégiai elképzeléseink szerint Zalaegerszegen a mérnöki, műszaki területek jelentős fejlesztésével kí­vánunk hozzájárulni.

Dr. Gelencsér András rektor,
Csillag Zsolt kancellár