Veszprémben és Gödöllőn is megalakul a Területi Innovációs Platform

Még lehet regisztrálni a Pannon Egyetemen február 11-én, a Szent István Egyetemen pedig február 12-én tartandó rendezvényre a Területi Innovációs Platformok új helyszí­nein. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében tavaly novemberben útjára indí­tott kezdeményezés alapí­tó nyilatkozatát eddig 5 vidéki és 11 budapesti egyetem í­rta alá, idén februártól pedig további felsőoktatási intézmények kapcsolódnak be a megkezdett munkába. A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesí­tménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Területi Innovációs Platformok (TIP) kezdeményezése azt célozza, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosí­tanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések erősí­tésére és új szakmai alapok létrehozására.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával – az egyetemi központokra épí­tve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan csomópontokat kí­ván létrehozni, amelyek új szemlélettel segí­tik elő az információáramlást, a tudástranszfert, az együttműködést és a szakmai kapcsolatépí­tést. Az alapí­tó nyilatkozatot eddig 5 vidéki és 11 budapesti egyetem í­rta alá, rajtuk kí­vül 5 országos szakmai szervezet és az innovációs ökoszisztéma számos helyi szereplője is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az eddigi rendezvényeken országszerte 6 helyszí­nen összesen mintegy 800 érdeklődő vett részt, zömük a helyszí­ni Mentimeter szavazásokon is aktí­van véleményt nyilvání­tott az innovációs ökoszisztémát érintő kérdésekről. Az NKFI Hivatal 2020 első negyedévében újabb helyszí­neken folytatja a rendezvénysorozatot, hogy minél több intézményt és szervezetet vonjon be a térségi innovációs folyamatokba. Hamarosan Veszprémben és Gödöllőn is megalakul a TIP. Az NKFIH és az egyetemek vezetői február 11-én a Pannon Egyetemen, február 12-én pedig a Szent István Egyetemen látják el kézjegyükkel az alapí­tó nyilatkozatot. Az előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel és szakmai mini kiállí­tással egybekötött rendezvények minden érdeklődő számára nyilvánosak, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.nkfih.gov.hu/tip weboldalon lehet, ahol a részletes program is elérhető.