A Batthyány család nemzetépí­tő tevékenységét bemutató tudományos konferenciát tartottak Budapesten

Hagyományteremtő jelleggel “Batthyányak a haza védelmében a XV. századtól a Szabadságharcig” cí­mű tudományos konferenciát tartottak Budapesten. Az esemény a Magyar Batthyány Alapí­tvány szervezésében, excellenciás Batthyány-Strattmann Veronika hercegné személyes részvételével valósult meg, íder János köztársasági elnök fővédnökségével. A nyitóbeszédek sorát Dr. Orbán Balázs a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, valamint Batthyány-Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapí­tvány elnöke kezdte. A felszólaló szakértők a történelmi család nemzetépí­tő tevékenységét mutatták be, tudományos igényességgel.

A magyar történelem ezeregyszáz esztendeje során mintegy 150-200 történelmi család élt a nyugati őrvidéktől a székely havasokig terjedő tájakon. Közülük is a Batthyányak adták Magyarország első felelős miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajos személyében, aki 170 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án, halt hősi halált az Aradi Vértanúkkal egy napon. A kerek évforduló alkalmából, első alkalommal, ám hagyományteremtő jelleggel, a Magyar Batthyány Alapí­tvány tudományos konferenciát szervezett “Batthyányak a haza védelmében a XV. századtól a Szabadságharcig” cí­mmel a Magyar Tudományos Akadémián.

Batthyány-Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapí­tvány elnöke nyitóbeszédében hangsúlyozta: “A mai nap többről szól, mint egy magas szakmai szí­nvonalú tudományos előadássorozat. Egy intellektuális alkotói folyamat kezdete, melynek legfőbb célja, hogy családunk évszázados történetének bemutatásával tudatosan formáljuk a közgondolkodást és átörökí­tsük értékeinket a következő generációknak. Személyes küldetésemnek tartom a történelmi családok összefogását és közös, markáns társadalmi szerepvállalásunk kialakí­tását.”

A nemzetépí­tésben gazdag Batthyány-múltat kutató jeles történészek és konferenciaelőadók felidézték a hallgatóság előtt a Batthyány család legjelentősebb hazafias tettei mellett társadalmi szerepvállalásuk legfőbb megnyilvánulásait is, legyen szó templomépí­tésről, könyvtár-és levéltáralapí­tásról, oktatási intézmények létrehozásáról.
A Magyar Batthyány Alapí­tvány az elmúlt években elkezdte összegyűjteni a magyar tudományos közösség körében a Batthyány családhoz kapcsolódó szellemi értékeket, mindamellett, hogy számos rendezvényt is sikeresen életre hí­vott már. Értékközösségként igyekszik maga köré gyűjteni olyan kiváló alkotókat és művészeket, akik a felhalmozott ismeretanyagokból, tudásból és inspirációból képesek új, magas minőségű szellemi formációkat létrehozni. A Magyar Batthyány Alapí­tvány mottója gróf Batthyány Lajos első felelős miniszterelnök viaszpecsétjének felirata: “Viam meam persecutus sum”, vagyis “A magam útját jártam!”