Termelővállalatok digitális átállását segí­ti az új hazai fejlesztésű IoT keretrendszer

Sikerrel zárult a NETvisor Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a CS-Process Mérnöki Kft. együttműködésében zajló, 835 millió forint összköltségű kétéves kutatás-fejlesztési projekt, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több mint 635 millió forinttal támogatott. Az ipari-egyetemi konzorcium által kifejlesztett új IoT keretrendszer révén a termelővállalatok gyorsan és költséghatékonyan tudják átalakí­tani vagy bőví­teni tevékenységüket a digitalizáció és az Ipar 4.0 elvárásai mentén.

A kifejlesztett menedzselt IoT keretrendszer segí­tségével lehetővé válik akár ipari léptékű elosztott szenzor- és vezérlő-hálózatok kialakí­tása, vagy akár a manapság jellemzően egymástól független alrendszerekre tagolt, szigetszerű megoldásokat felvonultató gyári infrastruktúra felügyelet egységes, integrált rendszerben való megvalósí­tása.

A projekt eredményeiről a partnerek a 2019. szeptember 26-i szakmai rendezvényükön számoltak be, ahol a résztvevők megismerhették az Ipar 4.0-val és az okos városok fejlesztésével kapcsolatos kormányzati törekvéseket is.
“A manapság negyedik ipari forradalomként emlegetett technológiai fejlődésben kulcsszerepet játszik a vállalatok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés. Ez a kutatások piaci hasznosulásának elősegí­tésén túl a képzések gyakorlatközpontúságát is erősí­ti, vonzóvá téve a hallgatók számára a műszaki-kutatói karrierutakat. A megújuló finanszí­rozási rendszer szélesre tárja a kapukat minden hasonló kutatás-fejlesztési projekt előtt, amely konkrét igényre vagy kihí­vásra keres innovatí­v megoldásokat” – hangsúlyozta Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese a rendezvényen.
“A mindennapjainkra közvetlenül ható, jelentős technológiai innovációk egyre több esetben épülnek a nagy adatmennyiség gyűjtésére képes, egymással vezeték nélkül kommunikáló dolgokra, illetve az ezek hálózatait feltételező üzleti megoldásokra” – mutatott rá Dr. Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese. A projekt eredményeként most kifejlesztett menedzselt IoT architektúra és keretrendszer a fejlesztők szerint nemcsak itthoni viszonylatban, de a nemzetközi szí­ntéren is nagy előrelépést jelent ezen az úton.

A menedzselt IoT keretrendszer a 2017. november 1-én indult kétéves K+F projekt keretében a NETvisor Zrt. vezetésével a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke, valamint a CS-Process Mérnöki Kft. együttműködésében került kifejlesztésre. A keretrendszer újszerűsége, hogy egységes rendszerbe foglalja azon komponenseket, amelyek egy komplett IoT rendszer megvalósí­tásához és felügyelt működtetéséhez szükségesek. így a kifejlesztett IoT keretrendszer integrálja a szenzoroktól kezdve a helyi kommunikációs átjárón (gateway) keresztül az adattárolást és feldolgozást biztosí­tó IoT platformot, és egyben kiegészí­ti azt az IoT rendszer működtetését támogató és menedzselő szoftverkomponensekkel, amik a rendszer elemeinek felderí­tését, nyilvántartását, teljesí­tményének monitorozását és hibamenedzsmentjét valósí­tják meg.