Az önarckép fantomja – Rembrandt 350

Szeptember 22-ig

Rembrandt a művészettörténet kiváló alkotói között is kitüntetett jelentőségű: nevét közhelyszerűen használják a festészet, sőt a művészet szinoní­májaként, életművének vizsgálata, interpretálása az esetek többségében túlmutat a nagy elődnek járón tiszteletadás gesztusán. Felidézni őt egyfajta meditáció a festészetről, egyúttal viaskodás is a nevéhez tapadó közhelyekkel. A tárlaton művei kölcsönösen értelmezik egymást, sőt, akár az önarckép mibenlétére vonatkozó gondolatmenet elemeiként is olvashatók. A kiállí­tott művészek Rembrandtot mint az önarcképfestészet klasszikusát idézik meg, az önarckép születését, az arc alakulását mint időbeli folyamatot mutatják be, az idő múlását, illetve a művészet időben változó mivoltát és önazonosságának kérdését vizsgálva. Különböző médiumokat alkalmaznak, ám egyaránt a művészettörténet hagyományainak továbbélésére kérdeznek rá – a jelen perspektí­vájából tekintve a múltra. A három Lakner-alkotást, két Birkás-művet és egy Forgács-videóinstallációt – bemutató tárlaton a kortárs alkotások mellett Rembrandt 1633-ban alkotott, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében lévő Sálas, sapkás önarckép ellenfényben cí­mű rézkarcával is találkozhatnak a látogatók.

Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2.
www.mng.hu
Belépőjegy: 2800 forint