2019-ben Dan Shechtman kapta a Neumann professzori cí­met

Idén Dan Shechtman, a kvázikristályok felfedezéséért 2011-ben Nobel-dí­jjal jutalmazott izraeli professzor tevékenységét ismerte el Neumann professzori cí­mmel a Neumann János Számí­tógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa.

Az NJSZT névadójáról a digitális számí­tógépek működési elveit kidolgozó Neumann Jánosról elnevezett professzori cí­met 2017 óta minden évben olyan hazai vagy külföldi egyetemi tanár kaphat meg, aki kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesí­tményt nyújtott, tudományterülete, tevékenysége pedig kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez.

2019-ben a Neumann János Számí­tógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szenátusa Dan Shechtman professzornak adományozta a Neumann professzori cí­met. Az erről szóló oklevelet és plakettet ünnepélyes keretek között május 25-én adta át dr. Józsa János, a BME rektora, illetve Beck György, az NJSZT elnöke.

Shechtman neve sokak számára Magyarországon is ismerősen csenghet, hiszen az Izraeli Műszaki Egyetem, a Technion anyagtudományi professzora a kristályos és az amorf anyagszerkezet közötti átmenetet jelentő kvázikristályok felfedezéséért 2011-ben kémiai Nobel-dí­jat kapott.

Mivel korábban vitatták a kvázikristály szerkezet létezését, ennek felfedezése paradigmaváltást hozott a kémia és a fizika világában egyaránt, mivel anyagtudományi felfedezésként e tudományok határterületén helyezkedik el. Dan Shechtman professzor nem először járt Magyarországon, 1995-ben részt vett egy itthon megrendezett nemzetközi kvázikristály szimpóziumon, és számos hazai tudóssal jó kapcsolatot ápol.Hozzászólások